Fler nyheter

20 maj 2020

Lägesbild från Region Kronoberg 20 maj

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med 25-30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan förändras fort – både antalet positiva och andelen positiva av de som provtas ökar stadigt. Vi är tyvärr långt ifrån slutet på coronapandemin.

  • Antal konstaterade fall av covid-19: 677
  • Inlagda på sjukhus: 31, varav 5 på IVA
  • Antal avlidna: 51
  • Medelålder, konstaterade fall: 57 år
  • Andel kvinnor, konstaterade fall: 70 procent
  • Antal testade: ca 4 500
  • Antal friskförklarade: 303

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här

Nationell lägesbild

Från nationella myndigheter rapporteras att vi behöver planera och förbereda oss för att coronapandemin kommer att ha långvarig påverkan på samhället i stort – och inte minst hälso- och sjukvården. Tyvärr lyfter man också att befolkningen börjar slappna av, och att följsamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer minskar. Detta innebär att vi riskerar ytterligare stark påverkan på hälso- och sjukvården.

Fortsatt fokus på uthållighet

Det är alltså fortsatt väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma vid minsta förkylnings- eller influensasymtom, tvätta händerna ofta, håll avstånd till andra (även utomhus), var extra rädd om de äldre och sköra och res inte i onödan. Det är viktigt att vi skyddar dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka/avlida – och det är nu vi kan påverka utvecklingen i vårt län. Det gäller att orka hålla i, trots att många nog är rejält trötta på corona vid det här laget.

Region Kronoberg samarbetar med länets kommuner och länsstyrelsen med kampanjen #sverigesplanastekurva, med just uthållighet som fokus.

Läs mer om kampanjen

Utökad provtagning

Folkhälsomyndighetens senaste riktlinje om indikationer för provtagning innebär att vi kommer att ta fler prover på både patienter och personal. I riktlinjerna har Folkhälsomyndigheten nämligen utvidgat provtagningskriterierna vad gäller vilka patienter som ska provtas, och personal ska testas tidigare i sjukdomsförloppet än vad som gällt tidigare.

Det pågår ett nationellt arbete med att sammanställa mer detaljerad information om vilka grupper som avses när det gäller riskgrupper (i prioritetsgrupp 1), samhällsviktig verksamhet (i prioritetsgrupp 3) och övriga relevanta delar av samhället (i prioritetsgrupp 4).

Fortsatt stabilt vad gäller tillgång på läkemedel och skyddsutrustning

Region Kronobergs läkemedelsenhet rapporterar generellt stabilt läge när det gäller tillgång på läkemedel, och vi har även den skyddsutrustning vi behöver i Region Kronoberg just nu. Arbetet med att säkerställa tillgången fortsätter enligt gällande rutiner, även under sommaren.

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.