Fler nyheter

4 juni 2020

Lägesbild från Region Kronoberg 4 juni

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med cirka 30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan förändras fort – både antalet positiva och andelen positiva av de som provtas ökar.

  • Antal konstaterade fall av covid-19: 891
  • Inlagda på sjukhus: 30, varav 4 på IVA (en av dessa är en patient från annat län)
  • Antal avlidna: 74
  • Medelålder, konstaterade fall: 56 år
  • Andel kvinnor, konstaterade fall: 70 procent
  • Antal testade: ca 5 800
  • Antal friskförklarade: 523

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här

Fortsatt fokus på uthållighet – det är inte över…

Från nationella myndigheter rapporteras att vi behöver planera och förbereda oss för att coronapandemin kommer att ha långvarig påverkan på samhället i stort – och inte minst hälso- och sjukvården. Tyvärr lyfter man också att befolkningen börjar slappna av, och att följsamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer minskar. Detta innebär att vi riskerar ytterligare stark påverkan på hälso- och sjukvården. Det är alltså fortsatt väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma vid minsta förkylnings- eller influensasymtom, tvätta händerna ofta, håll avstånd till andra (även utomhus), var extra rädd om de äldre och sköra och res inte i onödan.
Region Kronoberg samarbetar med länets kommuner och länsstyrelsen med kampanjen #sverigesplanastekurva, med just uthållighet som fokus.

Läs mer om kampanjen

Region Kronoberg går från förstärkningsläge till stabsläge

Regionledningen har beslutat att sänka Region Kronobergs beredskapsläge från förstärkningsläge till stabsläge. Det innebär att den regionala krisledningen fortsätter träffas en gång i veckan för att hålla sig underrättade om läget, vidta nödvändiga åtgärder och följa händelseutvecklingen. Men vi har förberett oss väl inför en hög belastning, och bedömer nu att det inte finns något behov av det högre beredskapsläge där åtgärder kontinuerligt behöver göras för att stärka vissa funktioner.

Beredskapsläget justeras förstås direkt om förutsättningarna förändras, och förändringen gäller på regionövergripande nivå. (Respektive förvaltning/verksamhetsområde beslutar själva om sitt beredskapsläge.)

Fortsatt stabil nivå inneliggande patienter med covid-19

Vi fortsätter att ligga på samma nivå som de senaste veckorna när det gäller antalet inneliggande patienter med covid-19 – det vill säga runt 30 inneliggande varav 5-7 på IVA. Det är dock lite för tidigt att säga att vi befinner oss på en ”platå”. Den fortsatta utvecklingen beror helt enkelt på hur bra kronobergarna är, och fortsätter vara, när det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

God tillgång på skyddsutrustning

Vi har just nu ingen brist på skyddsutrustning, utan har god tillgång på det mesta. Fokus är nu på att säkerställa goda säkerhetsmarginaler inför sommaren.

Grå starr-operationer görs på vissa patienter 70-75 år

Ögonkliniken öppnar nu för att göra operationer av grå starr (katarakt) på vissa patienter i åldern 70-75 år. Det måste vara patienter som i övrigt är friska, och vården gör alltid individuella medicinska bedömningar och kontaktar de patienter som är aktuella för operation. Patienterna hanteras i ett separat flöde för att minimera antalet kontakter. (Bland annat skickas fakturor istället för att patienten betalar i kassan.)

Region Kronoberg skriver inga intyg om covid-19

Regionledningen har beslutat att Region Kronoberg inte skriver intyg till patienter som vill ha papper på att de haft covid-19 – till exempel inför en resa. Detta på grund av resursbrist. Vi kan dock erbjuda utdrag ur patienternas journaler, mot en kostnad.

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

25 juni 2020

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig munt...