Fler nyheter

7 maj 2020

Lägesbild från Region Kronoberg 7 maj

Coronaviruset fortsätter påverka hälso- och sjukvården, hela regionen – och hela länet. Region Kronoberg förbereder sig för en ökning av antalet smittade. Här är en del av det som just nu händer i regionen.

Vi har konstaterad smittspridning av coronavirus i hela Kronobergs län.

  • Antal konstaterade fall av covid-19: 414
  • Inlagda på sjukhus: 25, varav 3 på IVA (intensivvårdsavdelning)
  • Antal avlidna: 34
  • Medelålder, konstaterade fall: 59 år
  • Andel kvinnor, konstaterade fall: 68 procent
  • Antal provtagna: ca 3100
  • Antal friskförklarade: 147

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här

Fler covid 19-patienter inlagda på sjukhus – ökning i Ljungby

Vi ser nu ett ökat inflöde av covid 19-patienter till vårdavdelningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Just nu är ökningen mest påtaglig på Ljungby lasarett, där ungefär en tredjedel av de inneliggande patienterna finns. I skrivande stund har vi dock få patienter på intensivvårdsavdelning, IVA. (Detta kan dock ändras snabbt.)

Covid 19-avdelning på Ljungby lasarett

I slutet av vecka 19 öppnar en särskild vårdavdelning för covid 19-patienter på lasarettet i Ljungby. Anledningen är att antalet covid 19-patienter som behöver sjukhusvård ökar, och alla får inte plats i Växjö. Dessutom vill vi att patienter i Ljungbys upptagningsområde ska får möjlighet att vårdas på sitt hemsjukhus. Covid-avdelningen öppnas på medicinavdelning 2, och bemannas av medarbetare från kirurg-, medicin- och ortopedkliniken.

Fortsatt fokus på uthållighet

Kronobergs län ligger några veckor efter Stockholm när det gäller smittspridningen, och hos oss är det fortsatt mycket viktigt att hålla i och hålla ut. Detta innebär förstås följsamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma vid minsta lilla förkylnings- eller influensasymtom, tvätta händerna ofta, håll avstånd till andra (även utomhus!), var extra rädd om de äldre och sköra och res inte i onödan.

Syftet med dessa rekommendationer är skydda dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka/avlida och att minska belastningen på vården – så att de som behöver vård kan få det. En annan viktig faktor är att stora delar av samhället skulle bli påverkat om väldigt många är sjuka samtidigt. Lyckas vi skapa en plan kurva i Kronoberg vinner alla på det!

Planering för sommaren och hösten

Region Kronoberg har börjat planera för arbetet framåt – när vi är förbi toppen på vår kurva – till exempel vid eventuella andra- och tredjevågor av smitta, att säkra tillgången på skyddsmaterial till hösten samt hur alla de besök och behandlingar som nu ställs in ska hanteras framöver. En del i detta är också planering för semesterperioden i sommar. Mycket av arbetet görs i samverkan nationellt, och med gemensamma strategier för alla regioner i Sverige.

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.