Fler nyheter

13 maj 2020

Lägesbild från Region Kronoberg den 13 maj

I Region Kronoberg har vi de senaste dagarna haft ett oförändrat läge med runt 25 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus varav 3-4 vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan förändras fort – både antalet positiva och andelen positiva av de som provtas ökar.

  • Antal konstaterade fall av covid-19: 545
  • Inlagda på sjukhus: 26, varav 3 på IVA
  • Antal avlidna: 39
  • Medelålder, konstaterade fall: 58 år
  • Andel kvinnor, konstaterade fall: 71 procent
  • Antal provtagna: ca 3800
  • Antal friskförklarade: 204

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här

Fortsatt fokus på uthållighet

Det är fortfarande viktigt att länets invånare fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma vid minsta förkylnings- eller influensasymtom, tvätta händerna ofta, håll avstånd till andra (även utomhus), var extra rädd om de äldre och sköra och res inte i onödan. Det är viktigt att vi skyddar dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka/avlida så att belastningen på vården inte blir för stor.

Region Kronoberg samarbetar med länets kommuner och länsstyrelsen med kampanjen #sverigesplanastekurva, med just uthållighet som fokus.

Läs mer om kampanjen

Fler operationer utförs

I regionen släpper vi nu på mer vård. Lasarettet Ljungby började under förra veckan utföra planerade operationer som inte kräver narkos. Nu öppnar även Centrallasarettet Växjö upp för fler planerade operationer. Anledningen till att det endast är icke brådskande operationer som inte kräver narkos som återupptas är att regionen fortsatt vill vara sparsam när det gäller läkemedel och utrustning.

Mammografin har också återupptagits, nu genomförs 200 undersökningar per vecka.

Visir vid ansiktsnära vård av äldre

Folkhälsomyndigheten har meddelat att det kan vara aktuellt med en mekanisk barriär (som visir eller munskydd) om man är nära ansiktet på äldre brukare och patienter. Region Kronobergs smittskydd och vårdhygien har bestämt att det är visir som ska användas i länet. Detta gäller i situationer när man är nära ansiktet, det vill säga långt ifrån i alla vårdsituationer. Regionen samarbetar med länets kommuner i frågan.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Utbildning för timanställda

Regionens HR-avdelning tar just nu fram en specifik utbildning för timanställd vårdpersonal. Utbildningen ska öka tryggheten vid vård av covid-19-patienter och visa hur det är att jobba på de avdelningar där patienterna finns.

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.