Fler nyheter

11 juni 2021

Lägesrapport: håll avstånd även utomhus

Smittspridningen ligger kvar på samma nivå som förra veckan, men det skiljer mycket mellan kommunerna i Kronoberg. Mer vaccin beräknas komma till länet och från och med vecka 26 kan alla över 18 år boka tid för vaccination mot covid-19.

Läget i Kronoberg

Just nu vårdas 6 patienter för covid-19 på sjukhus, ingen på IVA. Smittspridningen har minskat snabbt i länet den senaste månaden men denna vecka har minskningen stannat av. Vecka 22 var det knappt 6 procent positiva analyser.

Vecka 22 var smittspridningen högst i Växjö kommun och i åldrarna 20–30 år. Vi ser ett ökat antal fall kopplat till aktiviteter och fester på universitetet de senaste 2-3 veckorna, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

I många andra kommuner är smittspridningen låg, i Markaryd rapporterades inte ett enda nytt fall av covid-19 den senaste veckan. Ett fall av den indiska varianten (kallas även för Deltavarianten) har upptäckts i Kronoberg.

Vi utför en utökad smittspårning kopplat till detta fall, säger Christian Blomkvist.

För att inte smittspridningen ska öka igen är det det är fortsatt viktigt att följa de nationella rekommendationerna.

Smittrisken är mindre utomhus, men den är inte noll. Tänk på att man fortfarande måste hålla avstånd och hålla god handhygien – även om man träffas utomhus, säger Christian Blomkvist.

Smittskyddsläkarens rapport 11 juni, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad tidplan för vaccinationerna

I dagsläget har 124 500 doser covid-19 vaccin getts, 79 400 av dessa är dos 1. Till och med idag har 49,9 procent av kronobergarna fått sin första dos. Just nu vaccineras de som är 50 år eller äldre.

Nästa vecka kommer 16 000 doser vaccin ges i länet.

Det här är den högsta volymen vaccinationer i Kronoberg hittills under hela vaccinationsprocessen, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Vecka 24 får de som är 45 år eller äldre boka tid och vecka 25 är det 40-åringarnas tur.

Vi har tagit ett nytt beslut om tidplanen. De kommande tre veckorna släpper vi på de sista åldersgrupperna för vaccination. Från och med vecka 26 kan alla som har fyllt 18 år boka tid för vaccination, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Alla kommer inte att kunna få tid för vaccination på en gång, men vi hoppas att kronobergarna kan planera in vaccinationen för vad som passar för dem under sommaren och semestrar, säger Lena Andersson Nazzal.

Pressträff 11 juni

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild. Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare, om hur vaccinationsarbetet fortskrider.

Relaterade nyheter

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Riktade hälsosamtal startar i höst

16 juni 2021

Till hösten kommer Region Kronoberg införa Riktade hälsosamtal för alla 50-åringar. Beslutet tog redan 2017 och kommer nu att rulla igång. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygg...

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

15 juni 2021

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.