Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

12 februari 2021

Lägesrapport: Vaccinationen av äldre ger effekt

Över 10 000 doser vaccin har getts i länet, och man börjar se en positiv effekt av detta bland de äldsta åldersgrupperna. Antalet personer som behöver sjukhusvård fortsätter minska på länets sjukhus, även om den totala smittspridningen inte ser ut att minska denna vecka.

Läget i Kronoberg

Till och med idag har Kronoberg totalt 13 142 bekräftade fall av covid-19. Idag vårdas 29 patienter på sjukhus, varav 6 på IVA. Denna vecka har antalet inneliggande patienter minskat, men IVA ligger på samma nivå som tidigare veckor.

Vi har en liten uppgång i antalet positiva provsvar denna vecka. Det är den västra länsdelen som sticker ut med fler positiva fall. Det är framförallt på arbetsplatser, privata tillställningar och inom familjen som smittan sprids.

Vi måste hjälpas åt för att minska smittspridningen! Känn efter hur du mår på morgonen och under dagen. Känner du dig inte som vanligt ska du stanna hemma, inte träffa någon annan och beställa tid för testning om du har symptom förenliga med covid-19, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Den senaste veckan har två personer avlidit. Vilket är en tydlig minskning jämfört med tidigare veckor.

Vi ser att dödsfallen bland de äldre och sköra minskar. Det är mest troligt en följd av minskad smittspridning och att vaccinationen har kommit igång, säger Christian Blomkvist.

I veckan stängde ännu en covidavdelning på sjukhusen, avdelning 5 i Ljungby ska återgå från covidavdelning till ordinarie verksamhet. Nu finns två covidavdelningar kvar, båda i Växjö. Fler vårdplatser för covidpatienter kan öppna igen med kort varsel om behovet ändras.

Smittskyddsläkarens rapport 12 februari, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Strax över 10 000 doser vaccin har getts i länet. 7075 personer har fått dos 1 och 3166 personer har fått dos 2.

Man har kommit väldigt långt i kommunerna, det återstår inte många doser innan alla äldre på särskilda boenden är färdigvaccinerade, säger Magnus Munge, verksamhetschef på läkemedelsenheten.

Under veckan sköts vaccinationen av personer över 80 upp på grund av uteblivna leveranser av vaccin.

Vi har ännu inga nya besked om när vaccinationen av personer över 80 år kan starta. Vi väntar fortfarande på nya leveranser av vaccinet, säger Magnus Munge.

Nya restriktioner vid inresa till Sverige

För att minska risken för spridning av nya varianter av coronaviruset, infördes i veckan krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige. Alla resenärer, även svenska medborgare, rekommenderas provtagning och att stanna hemma och undvika kontakter i en vecka efter ankomst till Sverige.

Provta dig efter resa utomlands, 1177.se

Pressträff den 12 februari

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare ger en lägesbild och Magnus Munge, verksamhetschef på läkemedelsenheten, som leder logistikteamet kring covid-vaccinationen berättar det senaste kring vaccinationerna.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...

Alla vaccinationsdoser används - inget sparas!

24 februari 2021

Region Kronoberg får många frågor om de vaccindoser som kommer till Kronoberg och hur de används.

Ökat förtroende för vården i Kronoberg

24 februari 2021

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat i Region Kronoberg under pandemin. Allt fler invånare anser också att vården utförs på lika villkor i länet.