Fler nyheter
Foto: 1177 vårdguiden

12 mars 2021

Lägesrapport: vaccinationerna av äldre på särskilt boende är klar

Under veckan fick de sista personerna på SÄBO sin andra dos vaccin. Vilket betyder att vaccinationen av fas 1 inom några veckor är klar. Smittspridningen nationellt börjar möjligen plana ut, men det är en fortsatt stor skillnad mellan regionerna. I vissa regioner ökar smittspridningen stort.

Läget i Kronoberg

I Kronoberg fortsätter smittspridningen att sjunka långsamt. Antalet med konstaterad covid-19 ser under innevarande vecka ut att bli det lägsta sedan innan höstlovet.

På IVA är belastningen fortsatt hög. Just nu vårdas 26 covidpatienter på sjukhus varav fem får intensivvård.

Vi har haft en långsamt nedåtgående trend av smittspridningen sedan årsskiftet. Men vi kan inte utesluta att länet kan drabbas av en tredje våg, så det är viktigt att Kronobergarna fortsätter att följa rekommendationerna så pass bra som de gjort hittills, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Smittskyddsläkarens rapport 12 mars, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Under veckan fick de sista personerna på SÄBO sin andra dos vaccin. Vilket betyder att vaccinationen av fas 1 inom några veckor är klar.

Det är en stor milstolpe att vi har vaccinerat alla på särskilda boenden. Vaccination inom hemtjänsten pågår i några veckor till innan alla har fått dos 2, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Hittills har 15 594 personer i länet fått dos 1 och 7597 personer har fått både dos 1 och dos 2.

Vaccinationen av fas 2 påbörjades för några veckor sedan. Personer med stöd enligt LSS vaccineras nu både på boenden och på vårdcentraler. Vaccinationen av 80 plus och personalvaccinationen i regionen pågår.

80 plussarna har kunnat ringa in och anmäla att de vill vaccinera sig. Vi ringer upp så fort vi har tider att erbjuda, men det kan ta några veckor då tillgången på vaccin fortfarande är begränsad, säger Lena Andersson Nazzal.

Snart öppnar bokningen för de som är födda 1946 eller tidigare. Ett vykort med mer information om hur de får en tid för vaccination kommer att skickas ut till denna åldersgrupp. 

Se upp för bedrägerier

Regionen har fått rapporter om att det förekommer bedrägerier där äldre personer blir uppringda angående vaccinationen.

Vårdcentralen ringer endast upp med ett erbjudande om tid för vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis, och vårdcentralerna ber aldrig om bank-id eller inloggningsuppgifter. Om detta händer så ska man lägga på och ringa polisen, säger Lena Andersson Nazzal.

Skyddseffekten av samtliga vaccin är hög

Vi får mycket frågor om skyddseffekten för de olika vaccinen mot covid-19. Det finns också en oro för att Astra Zenecas vaccin inte är lika effektivt som Pfizers och Modernas. Personer som får Astras vaccin kan känna sig trygga med att de får skydd mot svår sjukdom i covid-19.

När AstraZenecas vaccin släpptes hade man inte nog med underlag på hur vaccinet fungerade i de högre åldrarna. Men nya studier visar att man får ett bra skydd mot svår sjukdom, även i de äldre åldersgrupperna, säger Christian Blomkvist.

Astra Zenecas vaccin stoppas just nu tillfälligt i flera länder. Läkemedelsverket gör bedömningen att det inte finns tillräckligt stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin. Läkemedelsverket skriver i en kommentar att för närvarande talar inget för att vaccinet har orsakat blodproppar och att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inte heller funnit skäl för indragning eller för att avbryta vaccinationen.

Under veckan rekommenderade EMA ett godkännande av Janssens vaccin mot covid-19. Leveranser av vaccinet till länet sker tidigast i andra halvan av april.

Nytt informationsnummer för invånare

Huvudkanalen för information kring vaccinationen mot covid-19 är 1177.se. Som ett komplement för invånare som inte har tillgång till digitala kanaler eller har svårt att ta till sig digital information öppnar vi ett nytt telefonnummer. Där får man veta vilka som vaccineras just nu och hur man får en tid för vaccination.

Det nya numret är 0470-58 60 00. Den som ringer möts av ett förinspelat aktuellt meddelande, som läses upp på svenska och engelska. Meddelandet kommer att uppdateras vid förändringar gällande vaccinationen.

Pressträff den 12 mars

 

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild, Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare, berättar om hur arbetet med vaccinationer fortskrider.

Relaterade nyheter

På onsdag välkomnas medicinska riskgrupper mellan 60-64 år att boka tid för vaccinering

19 april 2021

Region Kronoberg går nu in i det som kallas fas 3 av vaccinationen mot covid-19. I veckan bjuder vi in medicinska riskgrupper mellan 60-64 år. Tider finns tillgängliga att boka från och med onsdag den...

Äganderätten lyfts i regionens svar på skogsutredningen

19 april 2021

Den statliga skogsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande. I sitt remissvar lyfter Region Kronoberg vikten av att utgå från de skillnader som finns i landet, både när det gäller skogens sammans...

Tillfällig avstängning av blodflöde i samband med operation ledde till amputation

16 april 2021

En patient med svår diabetes genomgick en operation i ena foten. Rutinmässiga åtgärder under operationen ledde till nedsatt blodcirkulation i benet och i förlängningen till underbensamputation. Nu anm...

Lägesrapport: "Vi måste bryta smittkedjan tidigare"

16 april 2021

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och läget på sjukhusen är ansträngt. Samtidigt fortgår vaccineringen av de som är 65 år eller äldre, och under nästa vecka öppnar tidsbokningen för medicins...