Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 januari 2021

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i kommunerna till de som vaccinerades med första dosen för tre veckor sedan.

Efter flera tuffa veckor kan kanske en viss antydan till ljusning skönjas när det gäller smittläget, med hittills lite färre positiva fall och en något lägre andel positiva analyser.

Andelen positiva tester har gått ner till 24 procent under vecka 1, men det är fortfarande väldigt höga nivåer, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 har legat på ungefär 60 personer de senaste veckorna. Just nu är det 7-8 personer som vårdas på IVA varje dag, vilket är några fler än tidigare veckor. 

Allt hänger på vad som händer när nu fler kommer åter i arbete efter helgdagarna – det är oerhört viktigt att hålla ut och följa rekommendationerna! säger Christian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Planeringen av vaccinationerna fortskrider

Vaccinationen av fas 1 går enligt plan och hittills har drygt 2000 personer vaccinerats. Kommunerna har kommit långt med vaccinationerna på SÄBO och från och med nästa vecka kommer takten att kunna öka ytterligare, då den andra dosen inte längre behöver sparas.

Från och med nästa vecka har alla på särskilda boenden i Tingsryd, inklusive personalen, fått sin första dos, säger Elsa Bengtsson, vaccinationssamordnare i Tingsryds kommun.

Vaccination av fas 1b, viss prioriterad vårdpersonal, beräknas börja under vecka 3. Prioriterade grupper kommer att vara personal på IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.

På de avdelningar där man har frågat runt är intresset stort bland sjukvårdspersonalen att vaccinera sig, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Planeringen för vidare vaccination pågår för fullt i regionen.

Just nu ser det ut som fas 2 (70 år och äldre) kan börja vaccineras i mitten på februari och fas 4 (allmänheten) någon gång i april. Förutsatt att fler vacciner blir godkända och vi får de leveranser som utlovats, säger Magnus Munge, verksamhetschef på läkemedelsenheten.

Pressträff 15 januari

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild gällande smittspridningen i länet. Magnus Munge, verksamhetschef på läkemedelsenheten, som leder logistikteamet kring covid-vaccinationen berättar om hur det arbetet fortskrider. Elsa Bengtsson, vaccinationssamordnare i Tingsryds kommun, berättar om hur vaccinationen kommit igång och fortsätter i kommunen.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...

Alla vaccinationsdoser används - inget sparas!

24 februari 2021

Region Kronoberg får många frågor om de vaccindoser som kommer till Kronoberg och hur de används.

Ökat förtroende för vården i Kronoberg

24 februari 2021

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat i Region Kronoberg under pandemin. Allt fler invånare anser också att vården utförs på lika villkor i länet.