Fler nyheter

16 april 2021

Lägesrapport: "Vi måste bryta smittkedjan tidigare"

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och läget på sjukhusen är ansträngt. Samtidigt fortgår vaccineringen av de som är 65 år eller äldre, och under nästa vecka öppnar tidsbokningen för medicinska riskgrupper 60-64 år i fas 3.

Läget i Kronoberg

Trycket på PCR-provtagningen har varit hög under den senaste veckan. Andelen positiva är hittills något lägre än förra veckan, men veckans totala antal positiva kan bli högre.

Förra veckan ökade antalet positiva fall stort och det ser ut att bli en viss ökning även denna vecka. 15-19 åringarna fortsätter att sticka ut bland de som testas positivt, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Just nu vårdas 33 patienter på sjukhus för covid-19, 6 av dessa vårdas på IVA. Beläggningen av coronapatienter på sjukhusen har ökat med 100 procent sedan påsk och det är ett ansträngt vårdplatsläge och IVA-läge, inte bara kopplat till covid-19. På grund av det ökade trycket på sjukhusen påverkas operationskapaciteten även under vecka 16.

Båda sjukhusen kommer bara att operera akuta patienter och patienter med hög medicinsk prioritering med behov av inneliggande vård. Ljungby lasarett kommer även genomföra elektiv dagkirurgi medan Växjö lasarett pausar ej prioriterad dagkirurgi säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

Smittskyddsläkarens rapport 16 april, pdf, öppnas i nytt fönster

Undvik att bli en ”nära kontakt”

För att snabbare minska smittspridningen behöver smittkedjan brytas mycket tidigare. I smittspårningen så provtas alla ”nära kontakter”. Som nära kontakt räknas de som har befunnit sig närmare en person som testats positivt än 2 meter under sammanlagt minst 15 minuter på 1 dygn under smittsam fas.

Smittspårning är ett sätt att bryta smittkedjan på, men vi vill att den ska brytas ännu tidigare. Om alla försöker undvika att bli nära kontakter så minskar risken för att bli smittad betydligt, säger Christian Blomkvist.

Tänk hela tiden i vardagen att du inte ska bli en nära kontakt: ”Nej, jag ska inte vara närmare någon än 2 meter under 15 minuter, då minskar jag risken att utsätta andra för smitta eller att utsättas för smitta och behöver därmed inte provta mig”, säger Christian Blomkvist.

Fortsatt gäller det att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta, inte resa i onödan och stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Vaccination mot covid-19

Till och med denna vecka har 52 238 doser, cirka 38 000 av dessa är dos 1 och 13 000 dos 2. I fas 2 pågår vaccinationen av de som är 65 år eller äldre och några vårdcentraler är klara med dos 1.

Vaccinationen har tagit fart nu, sedan förra veckan har nästan 12 000 doser getts. Vi får mer vaccin nu och kan därför hålla en snabbare takt, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Bokningen till fas 3 planeras att starta på onsdag nästa vecka. Först ut är medicinska riskgrupper 60-64 år som kommer att få ett utskick i brevlådan.

Region Kronoberg börjar nu vaccinera vårdpersonal i fas 2 igen och även personal som arbetar hos privata vårdgivare får komma till vårdcentralerna för vaccinering.

Pressträff 16 april

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, som ger en lägesbild av smittspridningen. Maria Wiltz, sjukhuschef, berättar om det ansträngda läget på sjukhuset, Martin Myrskog, regiondirektör, berättar hur vaccinationen fortskrider. 

Relaterade nyheter

Lena Hallengren besökte verksamheter med barnet i fokus

24 september 2021

Socialminister Lena Hallengren besökte Region Kronoberg under fredagen. Hon träffade representanter från flera verksamheter med barnet i fokus: En väg in, Barnahus och Barnens bästa gäller.

Lägesrapport: Drop in-tider erbjuds i alla kommuner

24 september 2021

Ett brev går nu ut till alla i länet som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. Där finns information om tillgängliga drop in-tider i respektive kommun.

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.