Fler nyheter

23 april 2021

Lägesrapport: Fler provtar sig än någonsin tidigare

Smittspridningen fortsätter att öka i länet och det är ett högt tryck på både provtagningen och sjukhusen. Vecka 15 har över 12 000 doser vaccin getts och vaccinationen i fas 3 fortsätter med de yngre riskgrupperna under nästa vecka.

Läget i Kronoberg

Läget är ansträngt på sjukhusen. Just nu vårdas 39 patienter på sjukhusen för covid-19, varav 9 vårdas på IVA. För att ha fler vårdplatser tillgängliga har operationskapaciteten har begränsats sedan förra veckan.

Det är en ansträngd situation på våra sjukhus. Under nästa vecka kommer vi ytterligare behöva dra ner på operationerna. Det är endast akuta operationer och cancerpatienter som kommer att prioriteras, säger Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef.

Smittspridningen fortsätter att öka. Förra veckan testades över 800 personer positivt för covid-19, en siffra som kommer att bli ännu högre denna vecka. Förra veckan genomfördes också nästan 5800 provtagningar för covid-19, vilket är den högsta nivån någonsin i länet.

Det finns de som testar sig flera gånger för att se om man är frisk, men smittfrihet avgörs på hur långt tid det gått sedan man fick symptom och på att man känner sig återställd. Man kan testas positivt med PCR-test upp till två månader efter att man har tillfrisknat, eftersom att provtagningen kan upptäcka rester av viruset, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Du räknas som smittfri när det har gått minst 1 vecka efter du insjuknade och du ska ha varit feberfri i två dagar. Du ska också känna dig i stort sett helt återställd, men kvarstående lättare rethosta samt nedsatt lukt- och smaksinne kan finnas kvar under en längre tid utan att man räknas som smittsam.

Det är fortfarande viktigt att följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Framförallt att stanna hemma om man är det minsta lilla symptom som skulle kunna vara covid-19 eller har förkylningssymtom. Speciellt nu när pollen påverkar många.

I smittspårningen händer det att vi får höra personer som säger ”jag trodde det var min allergi”. Får man symptom som skulle kunna vara covid-19 så ska man stanna hemma. Misstänker man sin allergi så ta allergimedicin, om det blir det bättre efter en dag och man mår som vanligt - ja då var det allergi. Men blir det inte bättre, stanna hemma och testa dig, säger Christian Blomkvist.

Smittskyddsläkarens rapport 23 april, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Till och med denna vecka har 62 934 doser vaccin getts, cirka 48 500 av dessa är dos 1 och 14 000 dos 2.

I veckan påbörjades fas 3 med medicinska riskgrupper 60-64 år och nästa vecka får riskgrupper 18-59 år boka tid för vaccination. De som tillhör de medicinska riskgrupperna i fas 3 kommer att få ett brev med mer information under nästa vecka.

Boka inte tid om du inte tillhör en riskgrupp. Vi vill vädja till kronobergarna att endast de som får brevet eller tillhör en riskgrupp bokar dessa tider. Om du inte får brevet men känner att du borde tillhöra riskgruppen, ring din vårdcentral och prata med dem, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare.

Under vecka 19 kommer de som är 60-64 år och inte ingår i riskgrupperna att få hem ett vykort och kunna boka tid för vaccination. Denna grupp kommer att vaccineras av de upphandlade vaccinatörerna. Vaccinering sker då på andra platser än på vårdcentralerna.

I slutet av maj startar fas 4, som är personer mellan 18-59 år som ännu inte erbjudits vaccin.

Då äldst ska gå först kommer vi att bjuda in till vaccination i 10-årsintervaller. När det är din tur kommer du att få hem ett vykort med mer information, säger Lena Andersson Nazzal.

Pressträff 23 april

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, som ger en lägesbild av smittspridningen. Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef, berättar om det ansträngda läget på sjukhuset, Lena Andersson Nazzal, regiondirektör, berättar hur vaccinationen fortskrider. 

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Fortsatt hög smittspridning i länet

12 maj 2021

Smittspridningen är fortsatt stor i Kronoberg, även om antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus har gått ner något de senaste veckorna. Vaccineringen går framåt och från och med måndag den...

5,8 miljoner till projekt för regional utveckling

10 maj 2021

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera sex projekt som ska utveckla Kronoberg. Projekten handlar om lövträ, sakernas internet, företagsstöd, digital kompetens, turism och energisy...

Patientsäkerhetsarbete med mycket goda resultat

10 maj 2021

Vårdskadorna i Region Kronoberg har minskat. Det visar den granskning som genomförts enligt metoden Markörbaserad Journalgranskning (MJG). Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av...

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.