Fler nyheter

28 maj 2021

Lägesrapport: över 100 000 doser vaccin har getts i länet

De regionala rekommendationerna upphör från och med nästa vecka, men det är fortsatt viktigt att följa de nationella rekommendationerna. Smittspridningen fortsätter att minska i länet, även om Kronoberg hade näst högst smittspridning i landet under förra veckan.

Läget i Kronoberg

Just nu har sjukhusen 18 inneliggande patienter som vårdas för covid-19, varav 3 på IVA. Smittspridningen sjunker i länet med lägre antal fall, färre provtagna och en lägre andel positiva analyser de senaste veckorna.

Just nu så har vi en gynnsam utveckling. Vi har gått från nästan 1100 positiva fall ner till 435 fall på två veckor. Men trots denna minskning hade vi ändå näst högst smittspridning i landet förra veckan, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Ungdomar i gymnasieåldern är fortfarande överrepresenterade bland positiva fall. Därför kommer den regionala rekommendationen om delvis distansundervisning för gymnasieelever att ligga kvar efter 31 maj, i samråd med skolcheferna för de kommunala gymnasieskolorna. Alla andra regionala rekommendationer upphör att gälla efter den 31 maj.

Läs mer om de regionala rekommendationerna

Även fast de lokala rekommendationerna upphör och Folkhälsomyndigheten lättar på de nationella restriktionerna från och med den 1 juni så är det viktigt att fortsatt vara försiktig.

Det ligger ett väldigt stort ansvar på var och en av oss att fortsätta följa rekommendationerna. Vi vill inte att smittspridningen ska ta fart i länet igen, säger Christian Blomkvist.

Smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Över 100 000 doser vaccin

I torsdags passerade regionen 100 000 givna doser vaccin, totalt har 106 064 doser getts. 46,4 procent av den vuxna befolkningen i Kronoberg har nu fått sin första vaccinationsdos.

Denna vecka startade vaccinationen av fas 4 där personer över 55 år är först ut. Nästa åldersgrupp, 50+, kommer att vaccineras från vecka 24, inte 23 som tidigare var planerat.

Vi ser att det fortfarande är många som är över 55 år som inte har fått sin första dos vaccin ännu. Därför valde vi att skjuta fram 50-plussarna en vecka. Men ser vi att det finns tider över så kommer vi att släppa på denna åldersgrupp tidigare, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare.

I veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att gravida kan vaccineras från graviditetsvecka 12. Gravida kan därmed boka tid för vaccination när det är dags för deras åldersgrupp.

Vi får såklart många frågor om när det är ”min tur” att vaccineras. Därför har vi tagit fram en preliminär tidplan fram till de som är 30 år eller äldre. Tidplanen är baserad på leveransplanerna av vaccin som vi hittills har fått ta del av. Om leveransplanerna ändras så ändras också tidplanen, säger Lena Andersson Nazzal.

 

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?, öppnas i nytt fönster

Pressträff den 28 maj

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild. Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare, om hur vaccinationsarbetet fortskrider. Martin Myrskog, regiondirektör, om läget i sjukvården.

Relaterade nyheter

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Riktade hälsosamtal startar i höst

16 juni 2021

Till hösten kommer Region Kronoberg införa Riktade hälsosamtal för alla 50-åringar. Beslutet tog redan 2017 och kommer nu att rulla igång. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygg...

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

15 juni 2021

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.