Fler nyheter

30 juli 2021

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planeringen för vaccination av ungdomar pågår.

Smittspridningen ser ut att minska något denna vecka i Kronobergs län. Antalet positiva är hittills färre än vid denna tidpunkt förra veckan. Det är framför allt i åldrarna 18-30 år som vi ser de flesta nya fallen i länet.

En stor del av de positiva fallen är kopplade till resor inrikes eller utomlands. Även om många restriktioner har lättats så gäller det fortsatt att vara försiktig under semestern. Vaccinet skyddar framförallt mot svår sjukdom, men man kan fortfarande smittas och smitta andra, säger Hampus Hjorton, smittskyddsläkare.

Smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Cirka 7 veckors intervall mellan dos 1 och 2

I länet har vi nu gett cirka 196 000 doser vaccin. 74 % av den vuxna befolkningen har fått minst en vaccindos. 48,7 % har fått två doser. Trycket på bokningen av vaccination är fortsatt låg, och det finns gott om lediga tider i samtliga kommuner.

På grund av en god tillgång till vaccin beslutades i veckan att vaccinatörerna kan vara mer flexibla med dosintervallet. Just nu gäller att man i undantagsfall kan få dos 2 mellan 5-12 veckor efter första dosen. Men om du redan har fått en tid för dos 2 och kan gå på den, så är det den tiden som gäller.

Lediga tider betyder inte att vaccin kastas. Vaccinatörerna tar bara ut de doser som behövs för dagen. Vi diskuterar tillgången till vaccin dagligen. Om tillgången till vaccin fortsätter att se bra ut kan vi komma att ändra beslutet kring dosintervallet, säger Annika Tigerhielm.

Samtycke behövs för vaccinering av ungdomar

Vecka 32 startar vaccineringen av ungdomar som är 16-17 år i Kronoberg. På måndagen den 9 augusti kommer ett informationsbrev till alla hushåll med ungdomar födda 2005 eller tidigare.

Ungdomar under 18 år behöver samtycke från sina vårdnadshavare för att få vaccineras. Samtyckesblanketten kommer att finnas med i utskicket. Efter att samtycket är ifyllt kan de boka tid hos någon av vaccinatörerna som presenteras på 1177.se. Underskrivet samtycke och identifikation måste tas med till vaccinationstillfället.

Det är vissa tekniska saker som måste fixas innan vi kan köra igång. Vi inväntar också att ordinationsrätten för sjuksköterskor ska ändras så att de även tillåts vaccinera 16- och 17 åringar, säger Annika Tigerhielm, vaccinationssamordnare.

I veckan meddelande Folkhälsomyndigheten att Modernas vaccin förväntas bli godkänt för ungdomar inom kort. Sedan tidigare är Pfizers vaccin godkänt.

Relaterade nyheter

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.

Lägesrapport: Sista förstadosen på vaccinationsplatserna ges den 31 oktober

10 september 2021

Region Kronoberg har nu beslutat om avveckling av de externa vaccinatörer som gjort ett förtjänstfullt arbete i länets alla kommunerna. 31 oktober blir sista datum som vaccinatörerna ger dos 1. Däreft...

Fullmatat program för MAT2021

7 september 2021

Evenemanget MAT är en nationell mötesplats för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid. På lördag startar årets upplaga av MAT, som anordnas en hel vecka mellan den 11 och 19 september. Program...

Sex ambulansflyg landar i Sverige

6 september 2021

Arbetet inför uppstarten av ett nationellt ambulansflyg går framåt. 21 svenska regioner samarbetar för första gången i ett kommunalförbund och alla får likvärdig tillgång till beredskap dygnet runt, å...