Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 februari 2021

Lägesrapport: Vecka 7 inleds fas 2 av vaccinationerna

Smittspridningen fortsätter att minska i Kronoberg, denna vecka har hittills 489 personer testats positivt för covid-19 och idag vårdas 34 personer på sjukhus, varav 5 på IVA. Under nästa vecka öppnar tidbokningen för vaccination för den som är född 1941 eller tidigare.

Läget i Kronoberg

Under tre veckors tid har antalet fall av covid-19 i länet endast minskat långsamt med cirka 50 fall per vecka, från cirka 700 fall vecka 2 till cirka 600 fall vecka 4. Denna vecka ser det dock ut att minska lite mer. Det finns också en tendens till färre fall bland de äldre som ingår i fas 1, där många nu är vaccinerade, men det är svårt att dra några säkra slutsatser på grund av små siffor.

Även om det är en bra och tydlig nedgång, så är det fortfarande lika många inneliggande patienter som vi hade som mest under förra våren. Läget är fortfarande allvarligt, men det går åt rätt håll, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Avdelning 34 på Centrallasarettet Växjö har under veckan avvecklats som covid-avdelning. Detta beror på att trycket på ordinarie vårdplatser för närvarande är högre än behovet av covidplatser. Detta är den andra covidavdelningen som återgår till ordinarie verksamhet. Sjukhusen gick i veckan från förstärkningsläge till stabsläge.

Ett fall av muterat virus

En osäkerhet finns kring vad det muterade brittiska viruset kommer innebära för smittspridningen. Stickprover som genomförts bland positiva provsvar i Västra Götaland, Skåne, Örebro och Gävleborg visade att ungefär 11 procent av fallen var av den muterade brittiska typen.

Än så länge har vi ett sådant konstaterat fall i Kronobergs län, säger Christian Blomkvist.

Smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination av 80+ startar under vecka 7

Den 10 februari släpps de första bokningsbara tiderna för vaccinering av fas 2. De första som får boka dessa tider är personer som är födda 1941 eller tidigare. Ungefär 13 000 personer i Kronoberg är över 80 år, men många är redan vaccinerade genom kommunen om man har hemtjänst eller bor på ett äldreboende.

På onsdag släpper vi 1600 tider till att börja med. Så fort vi får mer vaccin släpper vi fler tider, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Det är leveranserna av vaccin som styr i vilken takt vaccinationen kan ske. Nya tider kommer att göras tillgängliga på onsdagar. Man bokar sin tid genom att logga in på 1177.se eller ringa sin vårdcentral.

Information om nya tider och vilka grupper som får boka tid kommer löpande att uppdateras via våra webbplatser, sociala medier, tidningsannonser och under pressträffarna.

Uppdaterade riskgrupper

Den 4 februari uppdaterade Folkhälsomyndigheten vilka som ingår i riskgrupperna i de olika faserna av vaccinationen.

Vi vill be alla att avvakta med att ringa vården om frågor kring riskgrupperna. Vi måste göra en planering för hur vi ska hantera detta i Kronoberg, vilket vi inte har hunnit med ännu. När planen är klart återkommer vi med mer information om vad som gäller för respektive grupp, säger Lena Andersson Nazzal.

För att alla vaccinationer ska följa prioriteringsordningen har Region Kronoberg tagit fram en hanteringsrutin som beskriver hur man hanterar överblivna vaccindoser. Enligt den ska vaccinatörer ha en reservlista upprättad så att fler personer kan ringas in om det blir doser över.

Rekommendationer för vaccination på Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Vaccinationerna inom fas 1 fortsätter enligt plan. Till och med den 4 februari har 8344 doser delats ut, varav 2011 av dessa är dos 2.

Pressträff 5 februari

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild, Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare, berättar om hur arbetet med vaccinationer fortskrider. Martin Myrskog, regiondirektör, ger information från sjukhusvården.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Nu är vi igång med fas 2 av vaccinationen

5 mars 2021

I veckan öppnade anmälningen till vaccinationen för personer födda 1941 eller tidigare och de första har hunnit få sin första dos. Nationellt ser flera regioner tecken på en tredje våg, men i Kronober...

Klart med upphandling av externa vaccinatörer

5 mars 2021

Upphandlingen av externa utförare inför vaccinationen i fas 4, det vill säga den breda allmänheten, är nu klar. Tre aktörer har svarat upp mot kraven och tilldelas uppdraget.

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...