Fler nyheter

5 mars 2021

Lägesrapport: Nu är vi igång med fas 2 av vaccinationen

I veckan öppnade anmälningen till vaccinationen för personer födda 1941 eller tidigare och de första har hunnit få sin första dos. Nationellt ser flera regioner tecken på en tredje våg, men i Kronoberg fortsätter smittspridningen långsamt att minska.

Läget i Kronoberg

Smittspridningen i Kronoberg fortsätter att minska om än lite långsamt, andelen positiva analyser ligger kvar runt 10 procent. Antalet inneliggande patienter ligger fortsatt kvar på samma nivå som tidigare veckor, idag är det 27 inneliggande patienter, varav 5 på IVA.

Det finns en överhängande risk att smittspridningen kan vända uppåt igen, så vi måste alla fortsätta att hålla ut. Det viktiga är att fortsätta följa de rekommendationer som finns sedan tidigare och inte bara fokusera på de nya restriktionerna som tillkommer, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Belastningen på IVA i Kronoberg är fortsatt hög. Därför har tre elektiva operationssalar stängts i Växjö till och med vecka 11 för att omfördela personal och därmed kunna ta hand om fler patienter på IVA.

Rekommendationen gällande distansundervisning för gymnasiet från den 19 februari gäller nu åter från vecka 10.

Smittskyddsläkarens rapport 5 mars, pdf, öppnas i nytt fönster

AstraZenecas vaccin rekommenderas till alla

Hittills har 12 946 personer i länet fått dos 1 och 6533 personer har fått både dos 1 och dos 2.

Folkhälsomyndigheten ändrade under torsdagen rekommendationen för AstraZenecas vaccin, vilket innebär att vaccinet nu kan ges till alla personer över 18 år. Därmed anses alla godkända vaccin vara likvärdiga och behöver inte längre tilldelas till olika grupper.

Det här är positivt tycker vi. Nu kan vi snabbare komma igång med vaccination av de äldre, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Rekommendationen ändrades efter att tre stora studier från Storbritannien visar att AstraZenecas vaccin har en god skyddseffekt även för personer som över 80 år, och att skyddseffekten är i nivå med övriga godkända vacciner.

Alla de vacciner som används mot covid-19 i dagsläget har en god effekt mot svår sjukdom, vilket är det viktigaste, säger Christian Blomkvist.

Vaccination av fas 2 är igång

Fas 2 är delvis påbörjad och bland annat har de första personerna födda 1941 eller tidigare och personer på kommunala LSS-boenden fått sina första doser. På måndag öppnar tidsbokningen för övriga personer med insatser enligt LSS och deras personal. Även vaccinationen av vårdpersonal som arbetar nära patienter är delvis påbörjad.

Under veckan har regionens vårdcentraler, framför allt i Växjö, gått in och hjälpt kommunerna med vaccinering av de som har hemtjänst. Flera har fått erbjudande om vaccination på en annan vårdcentral än den man är listad på.

Vi förstår att det kan var förvirrande när en annan vårdcentral än den man tillhör ringer upp. Men jag vill bara förtydliga att det är ok att tacka ja till dessa tider om man blir erbjuden det, säger Lena Andersson Nazzal.

Planeringen för fas 3 pågår fortfarande och man har inventerat hur många som ingår i fasen enligt Folkhälsomyndighetens prioritering. Vårdcentralerna kommer att vaccinera riskgrupperna som ingår i fas 3, med undantag för vissa patientgrupper som har nära kontakt med sjukhusen och kommer att vaccineras där.

I veckan blev upphandlingen av vaccinatörer till fas 4 klar, men inga detaljer är spikade ännu.

Hur och när vaccinationen av fas 4 startar är beroende av tillgången till vaccin. Vi återkommer med information så fort vi vet mer, säger Annika Tigerhielm, samordnare av fas 4 av vaccinationen.

Mer information om vaccination mot covid-19, öppnas i nytt fönster

Klart med upphandling av externa vaccinatörer

Presskonferens 5 mars

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild, Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare, berättar om hur arbetet med vaccinationer fortskrider, Annika Tigerhielm, samordnare av fas 4 av vaccinationen, om det senaste i planeringen och Martin Myrskog, regiondirektör, ger information från sjukhusvården.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Region Kronoberg utreder möjligheten att inrätta akutvårdsavdelning på Ljungby lasarett

7 april 2021

Som en del av arbetet med omställningen till Nära vård, ser regionen över behovet av antal vårdplatser på sjukhusen från 2021 till 2030. I samband med det har flera utvecklingsförslag för Ljungby lasa...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Smittspridningen tar fart i Region Kronoberg

6 april 2021

Antalet inlagda patienter med covid-19 har nästan fördubblats under påskhelgen. Just nu har vi 27 inlagda på länets sjukhus, varav 6 vårdas på IVA.