Fler nyheter

7 maj 2021

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.

Kronoberg är den region i landet med högst smittspridning när man tittar på antalet fall per 100 000 invånare. Andelen positiva ligger ungefär på samma nivå som förra veckan, runt 15 procent. Samtidigt provtas väldigt många just nu, i måndags gjordes 2 000 coronatester. Därför väntas en ökning av antalet fall jämfört med förra veckan.

Förra veckan hade vi 1014 positiva fall, det högsta antalet vi någonsin haft. Under dagen lär vi passera över 20 000 positiva fall av covid-19 i Kronobergs län, sedan vi började provtagningen, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Senaste veckan har antalet inneliggande patienter minskat något. Just nu vårdas 40 patienter inneliggande för covid-19, varav 8 vårdas på IVA.

Även om trycket på våra covidavdelningar har minskat lite under veckan så är läget fortsatt ansträngt. Med anledning av att smittspridningen fortfarande är hög så kommer vi behålla de fyra covidavdelningarna öppna, säger Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Skärpta regionala rekommendationer

Idag införs skärpta regionala rekommendationer i länet för att ytterligare begränsa antalet kontakter mellan människor.

Läs mer om de skärpta regionala rekommendationerna

38 procent av kronobergarna är vaccinerade

Till och med denna vecka har närmare 77 000 doser vaccin getts, cirka 60 500 av dessa är dos 1 och 16 500 dos 2. Totalt har 38 procent av kronobergarna över 18 år i länet fått sin första dos nu. Av de som är över 65 år har över 90 procent nu fått minst sin första dos vaccin.

Under veckan öppnade tidbokningen för personer mellan 60-64 år på de externa vaccinationsplatserna. Just nu finns det ingen teknisk begränsning för vilka åldrar som kan boka tid, vilket har gjort att personer som inte tillhör rätt grupper vaccinerar sig.

Vi ser att det förekommer att personer som inte tillhör målgruppen ändå bokar in sig på vaccinationstider. Om du vaccinerar dig innan det är din tur så betyder det att någon som hade behövt vaccinet mer inte får det. Tillgången till vaccin är begränsad, så alla måste respektera prioritetsordningen, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

När nya grupper bjuds in till vaccination så annonserar regionen i tidningar och på sociala medier. Den senaste informationen om vilka som vaccineras just nu finns också på 1177.se. Vecka 20 öppnas tidsbokningen för fas 4, först ut är de som är 55+.

Boka bara in en tid om du har fått ett erbjudande om vaccin. Vi berättar när det är din tur, säger Lena Andersson Nazzal.

Pressträff 7 maj

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild. Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef i Ljungby, om situationen på våra sjukhus. Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare, om hur vaccinationsarbetet fortskrider.

Relaterade nyheter

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Riktade hälsosamtal startar i höst

16 juni 2021

Till hösten kommer Region Kronoberg införa Riktade hälsosamtal för alla 50-åringar. Beslutet tog redan 2017 och kommer nu att rulla igång. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygg...

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

15 juni 2021

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.