Fler nyheter

26 februari 2021

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare och personal inom LSS.

Läget i Kronoberg

Läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus. De senaste veckorna har 25-30 personer vårdats på sjukhus, varav 5-6 personer på IVA. Av de som provtas för covid-19 har andelen positiva börjat gå ner något och låg på drygt 10 procent förra veckan. Samtidigt syns en minskning bland antal smittade individer per vecka.
 
Trenden går åt rätt håll, även om det går ganska långsamt nedåt. Denna veckan ser trenden ut att hålla i sig, vilket är positivt.  Men det är fortfarande väldigt viktigt att fortsätta följa rekommendationerna och hålla i och hålla ut, säger Christian Blomqvist, smittskyddsläkare.
Totalt har Kronoberg haft cirka 20 stycken sannolika fall av den brittiska virusvarianten, utöver två stycken konstaterade fall. Denna variant är mer smittsam än den vanliga så för att den brittiska varianten inte ska spridas mer är det avgörande att vi fortsätter följa alla rekommendationer, stanna hemma när man har minsta symtom, hålla avstånd, undvika trängsel och vara noga med handhygien.

Smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas inytt fönster

Vaccination mot covid-19

Prognosen visar att Region Kronoberg kommer få ungefär 25 000 vaccinationsdoser levererade mellan vecka 9 och 13, varav hälften från Astra Zeneca.

10 033 personer i länet har hittills fått dos 1 och 5632 har fått dos 2. Fas 2 har påbörjats successivt med vaccinering av brukare och personal inom LSS.

Nästa vecka kommer personer födda 41 eller tidigare få ett vykort hem med information om hur de ska gå tillväga för att vaccinera sig. Från och med vecka 9 kommer de kunna ringa sin vårdcentral och anmäla sitt intresse för vaccination. Därefter blir de kontaktade på telefon av sin vårdcentral för att boka in en tid. Om man inte får tag i personen på telefon kommer en brevkallelse skickas ut. De som är äldst kommer kallas först. Det är bara de som är födda 41 eller tidigare som kommer kunna göra en intresseanmälan.

Sedan kommer vi successivt släppa på följande åldersgrupper. Jag vill också återigen passa på att varna för bedrägerier och påminna om att Region Kronoberg aldrig ber om bankuppgifter eller inloggningsuppgifter, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Planeringen för hur fas tre ska genomföras är igång, där de medicinska riskgrupperna ingår.

Snart börjar det också blir klart hur det kommer gå till när allmänheten ska vaccineras i fas 4 och vilka aktörer som kommer utföra vaccinationen. Vi kommer snart kunna berätta mer om hur det kommer gå till, säger Lena Andersson Nazzal.

Aktuell information om vaccineringen finns på: 1177.se/kronoberg/vaccin-covid-19

Serviceresor bör använda munskydd

Region Kronoberg har också beslutat att serviceresor bör använda munskydd som extra åtgärd för att minska smittspridningen. Rutinen med munskydd ska införas efter att förarna fått utbildning.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Region Kronoberg utreder möjligheten att inrätta akutvårdsavdelning på Ljungby lasarett

7 april 2021

Som en del av arbetet med omställningen till Nära vård, ser regionen över behovet av antal vårdplatser på sjukhusen från 2021 till 2030. I samband med det har flera utvecklingsförslag för Ljungby lasa...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Smittspridningen tar fart i Region Kronoberg

6 april 2021

Antalet inlagda patienter med covid-19 har nästan fördubblats under påskhelgen. Just nu har vi 27 inlagda på länets sjukhus, varav 6 vårdas på IVA.