Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

19 februari 2021

Lägesrapport: Extra viktigt att följa rekommendationerna under sportlovet

Antalet smittade ligger kvar på en platå även denna vecka. Antalet avlidna har minskat, vilket är ett resultat av minskad smittspridning, att rekommendationerna följs och vaccination av de allra sköraste. Fas 2 av vaccinationen mot covid-19 startar succesivt från och med nästa vecka.

Läget i Kronoberg

Av de som provtas är andelen positiva oförändrad men det går att se en minskning bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Till och med idag är det 13 531 bekräftade fall i Kronoberg. 28 personer är inlagda på sjukhuset varav fem på IVA. Den senaste veckan har en rapporterats avliden.

Inför sportlovet nästa vecka är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna för att smittspridningen inte ska få fart.

Faran är inte över ännu. Tänk igenom eventuella resor och aktiviteter inför sportlovet och att de går att genomföra på ett smittsäkert sätt: träffa inga nya kontakter, umgås utomhus och fundera igenom hur du ska göra om du blir sjuk under en resa, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Under vecka 6 typades cirka 330 av allmänhetens positiva prover för vanligt förekommande mutationer och 9 av dessa rör sig sannolikt om den brittiska varianten av SARS-CoV-2. Således inga tecken till omfattande spridning i Kronoberg men eftersom det bara rör sig om en veckas resultat går det inte dra några säkra slutsatser gällande representativiteten. Framöver kommer positiva prover fortsatt att analyseras för olika varianter och svaren kommer att komma snabbare.

Smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Nästan alla personer i fas 1 har fått vaccinet nu. Hittills har 13 759 doser vaccin getts, 4796 av dessa är dos 2.

Fas 2 kommer succesivt att påbörjas från och med nästa vecka. Först ut är vaccinationer på LSS-boenden, både brukare och personal. I slutet av mars kan övriga inom LSS vaccineras på vårdcentraler.

Från och med vecka 9 kommer personer som är födda 1941 eller tidigare kunna anmäla sitt intresse för att bli vaccinerade.

Eftersom att starten för 80-plussare blev uppskjuten så har vi förbättrat hur man bokar sin tid. Du kommer att kunna ringa din vårdcentral för att anmäla intresse av vaccin. Sen kommer vi att kontakta dig när det är dags. Vi hoppas att detta gör det enklare för de som vill vaccinera sig, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

De som är födda 1941 och tidigare kommer få information om när intresseanmälan öppnar. Därefter blir de kontaktade av sin vårdcentral när det är dags för vaccinering. De som är äldst kommer att kallas först.

Det finns risk för bedrägerier när vaccinationen startar. Jag vill påminna om att Region Kronoberg aldrig ber om inloggningsuppgifter eller bankuppgifter, om någon ringer och ber om detta ska man lägga på luren. Vaccinationen är gratis, säger Lena Andersson Nazzal.

Ett antal patienter som får behandling med dialys eller har genomgått en organ- eller benmärgstransplantation har fått erbjudande om att vaccinera sig från vecka 8. De äldsta personerna i riskgruppen får erbjudande om vaccinering först. Det är i nuläget osäkert när fler kommer att erbjudas vaccin samt när hela riskgruppen kan vara vaccinerad, eftersom tillgången till vaccin styr takten. Den som ingår i gruppen ska invänta ett brev med erbjudande om vaccination, inte ringa och försöka boka en tid.

Information om vaccination mot covid-19 uppdateras löpande på:

1177.se/kronoberg/vaccin-covid-19

Pressträff 19 februari

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild, Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare, berättar om hur arbetet med vaccinationer fortskrider. Martin Myrskog, regiondirektör, ger information från sjukhusvården.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...

Alla vaccinationsdoser används - inget sparas!

24 februari 2021

Region Kronoberg får många frågor om de vaccindoser som kommer till Kronoberg och hur de används.

Ökat förtroende för vården i Kronoberg

24 februari 2021

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat i Region Kronoberg under pandemin. Allt fler invånare anser också att vården utförs på lika villkor i länet.