Fler nyheter

4 juni 2021

Lägesrapport: Extra viktigt att följa rekommendationerna under studentfirandena

Smittspridningen fortsätter att minska, men det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna, inte minst inför och under stundande studentfiranden. Vaccineringen fortskrider och för att öka vaccinationstäckningen bland svårnådda grupper finns Region Kronoberg på plats ute i länets kommuner från och med nästa vecka för att informera om vaccination mot covid-19.

Smittspridningen fortsätter att minska i länet, med färre positiva fall och mindre antal som behöver vård på sjukhus. Idag vårdas nio personer för covid-19 på sjukhus, varav en på IVA.

Det är glädjande att det är så få som behöver sjukhusvård. Det är första gången sedan oktober som det är under tio personer som vårdas på sjukhus, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Andelen positiva analyser minskar och låg förra veckan på cirka 7,5 procent. Av de som testas positivt för covid-19 är det fortfarande åldrarna 15 till 19 år som är överrepresenterade.

Vi kan inte slappna av, speciellt inte nu när studentfirandet närmar sig, vid sådana tillfällen finns det alltid en risk att smitta sprids. Fira gärna, men på ett smittsäkert sätt, säger Christian Blomkvist.

Tips inför studentfirandet för att minska risken för smittspridning:

  • Träffas ute och håll avstånd så långt det är möjligt
  • Dela upp firandet i mindre grupper
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Dela ut mat istället för att ha buffé
  • Ha handdesinfektion lättillgängligt.

Smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

De äldre åldersgrupperna är snart fullvaccinerade

47 procent av den vuxna befolkningen har fått dos ett och de högre åldersgrupperna, 80 år och uppåt, är snart fullvaccinerade. Totalt har 114 501 vaccinationsdoser getts, varav drygt 74 000 är dos ett. Mellan dos ett och dos två ska det gå sju veckor.

Man kan bara boka om vid sjukdom, så det är viktigt att tänka på redan på när man bokar dos ett att man är hemma och kan ta dos två sju veckor senare, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Informationsinsatser till svårnådda grupper

Region Kronoberg arbetar tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna med att nå grupper med lägre vaccinationstäckning. Det handlar om särskilt utsatta grupper, personer som saknar svenskt personnummer, inte är vana vid datorer eller personer som inte talar svenska. För att nå dessa grupper skickas informationspaket ut i kommunerna och till personer som har kontakt med dessa grupper.

Från och med nästa vecka kommer också hälsokommunikatörer, representanter från Region Kronoberg och på vissa ställen även Röda Korset, åka runt i länets kommuner för att ge information om vaccinationen på utvalda platser där det kan finnas behov. Då kommer man bland annat kunna få information om hur vaccinationen går till, hur man bokar tid och varför det är viktigt att vaccinera sig.

Pressträff 4 juni

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild. Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare, om hur vaccinationsarbetet fortskrider. Maria Sääf, utbildningsledare om informationsinsatser till svårnådda grupper.

Relaterade nyheter

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

15 juni 2021

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.

93 procent av länets gravida kvinnor trygga med sin barnmorska

15 juni 2021

433 kvinnor i Kronobergs län har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården i Graviditetsenkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemö...