Fler nyheter

11 mars 2022

Lägesrapport: Fokus på vaccination under vecka 11

På måndag inleds den nationella vaccinationsveckan. Fokus i länet är ökad tillgänglighet främst i områden med lägre vaccinationstäckning.

Redan nu erbjuder vi drop in-vaccination på olika platser i länet. I veckan har det erbjudits vaccination på Linnéuniversitetet i Växjö under tre dagar. Hela 219 doser gavs.

Det här visat att det fortfarande finns ett intresse av att vaccinera sig om vi är på rätt ställe. De flesta på universitetet var dos 3, men det beror på var vi är hur fördelningen mellan de olika doserna ser ut, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

60 procent av länets invånare över 18 har fått tre doser vaccin. 85 procent har fått två doser. Bland länets 16–17-åringar har 77 procent fått sin första dos och i åldern 12–15 år har 65 procent fått dos 1.

Vaccinering med dos 4 för äldre fortsätter enligt plan, 2 401 doser har getts i länet.

Läs mer: Drop-in runt om i länet under nationella vaccinationsveckan

Smittspridningen minskar

Smittspridningen i Kronoberg minskar nu igen, efter att den avstannat något i förra veckan.

Denna vecka ser det ut att bli en viss nedgång igen. Det verkar ha varit en tillfällig avmattning förra veckan. Minskningen går inte så fort, men den går på rätt håll, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

I dagsläget vårdas 20 personer på sjukhus, varav ingen vårdas på IVA.

Se mer statistik i smittskyddsläkarens rapport

Veckovisa lägesrapporter upphör

Nästa fredag den 18 mars publiceras den sista veckovisa lägesrapporten om coronaläget i Kronobergs län. Framöver kommer kommunikation om läget att ske vid behov.

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...