Fler nyheter

12 maj 2021

Lägesrapport: Fortsatt hög smittspridning i länet

Smittspridningen är fortsatt stor i Kronoberg, även om antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus har gått ner något de senaste veckorna. Vaccineringen går framåt och från och med måndag den 17 maj kan den första åldersgruppen inom fas 4 boka tid för vaccination.

Förra veckan ökade antalet nya positiva fall men andelen positiva fall ligger kvar på ungefär 15 procent. Att antalet positiva fall ökar beror till stor del på att många fler provtar sig.

Det är bra att alla med minsta lilla symptom på covid-19 provtar sig, då ökar chansen att vi kan bryta smittkedjan tidigt, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare. Däremot ska man inte provta sig för att se om man är frisk igen utan endast om man har symtom, är nära kontakt eller hushållskontakt till en person som har bekräftad covid-19.

Trycket på sjukhusen är fortsatt väldigt högt, speciellt på intensivvårdsavdelningarna. Det är fortfarande många i åldrarna 15 till 19 år som testas positivt, det finns även personer i denna åldern som vårdas på sjukhus. Smittspårningen visar att många smittas på privata tillställningar.

För att få ner smittspridningen är det viktigt att alla följer de regionala rekommendationerna som vi gick ut med i förra veckan. Undvik att träffa andra än de du bor med, alternativt några få vänner och närstående utanför hushållet, och träffas utomhus istället, säger Christian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Tidsbokningen för fas 4 startar nästa vecka

Vaccinationerna går framåt och drygt 84 000 doser har getts. 40,5 procent av den vuxna befolkningen har nu fått sin första vaccinationsdos.

Från och med måndag den 17 maj startar tidsbokningen för fas 4 och då kan alla som är 55 år eller äldre boka tid för vaccinering. I fas fyra kommer tidsbokningen precis som tidigare öppnas i femårsintervaller och 55+ är först ut.

Vi har fortfarande begränsat med vaccin, så det är inte säkert att de som tillhör åldersgruppen får en tid direkt, men nya tider läggs ut efterhand som vi ser att det finns tillräckligt med vaccin, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare.

Från och med nu sker all vaccinering på någon av de vaccinationsplatser som finns i länet och bokningen av dos 1 stänger på vårdcentralerna. De personer som fått dos 1 på sin vårdcentral kommer dock få även dos 2 på vårdcentralen.

Region Kronoberg vill fortsatt uppmana invånarna att följa prioriteringsordningen samt att de som har en inbokad vaccinationstid inte bokar om i onödan, annat än vid sjukdom.

Veckans pressträff

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild. Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, om situationen på våra sjukhus. Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare, om hur vaccinationsarbetet fortskrider.

Relaterade nyheter

Lokal entreprenör ska bygga den nya elbussdepån

18 juni 2021

Dynacon Construction AB har tilldelats uppdraget att bygga Region Kronobergs nya bussdepå på Norremark i Växjö. Depån kommer till en början ha plats för 60 bussar och vara en av de största elbussdepåe...

Lägesrapport: regionen lämnar stabsläget

18 juni 2021

Färre personer behöver vård för covid-19 och regionen har beslutat att lämna stabsläget. Smittspridningen minskar långsamt i länet, men det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna. Vaccinatio...

Covidriktlinjer gjorde att operation av tumör försenades

18 juni 2021

Operationen av en hudtumör blev fördröjd på grund av coronapandemin och de riktlinjer som infördes. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Ma...

Nu kan ungdomar söka vård i appen Min vård Kronoberg

17 juni 2021

Ungdomsmottagningen i Ljungby och Växjö erbjuder från och med den 17 juni ungdomar möjligheten att under pilotperioden söka vård via appen Min vård Kronoberg. I appen kan ungdomarna bland annat beskri...