Fler nyheter

14 januari 2022

Lägesrapport: Fortsatt kraftigt ökad smittspridning i länet

Förra veckan fördubblades antalet fall av covid-19 i länet ytterligare en gång, från 933 till över 2000. Ökningen fortsätter även denna vecka.

Just nu vårdas 17 personer på sjukhus med covid-19 i länet. Av dessa får 3 patienter intensivvård.

Även om vaccinen mot covid-19 fortsatt ger ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk så ökar antalet inneliggande patienter när smittspridningen är så hög som den är nu, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Se mer statistik i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Ingen testning utan symtom

Antalet som provtar sig fortsätter att öka. På grund av brist på nationell analyskapacitet beslutade regionen i veckan att inte rekommendera testning för personer utan symtom som är hushållskontakter eller nära kontakter. Detta gäller tills vidare. Folkhälsomyndigheten har i sin riktlinje för provtagning som publicerats idag förtydligat att vid kapacitetsbrist är det just provtagning av symtomfria hushållskontakter eller nära kontakter som kan prioriteras ner.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Stöd för prioritering av testning

Ingen provtagning efter resa

Rekommendationen om att även symtomfria bör testa sig efter inresa i Sverige är borttagen av Folkhälsomyndigheten. Får man symptom skall man stanna hemma och testa sig som vanligt.

Smittspårningen måste prioritera

Det är fortsatt högt tryck på smittspårningen som inte längre ringer upp alla personer som testats positivt. Dessa grupper prioriteras att bli uppringda av smittspårare:

  • Personer utan e-legitimation
  • Personer med tolkbehov
  • Barn och ungdomar under 18 år

Övriga får ett meddelande via 1177.se med viktig information om smittskyddsåtgärder samt ett formulär som ska fyllas i och skickas in till smittspårningen.

Läs mer: Hård belastning på smittspårningen

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten ändrade i veckan dosintervallet mellan andra och tredje dosen vaccin mot covid-19 till minst fem månader. I länet välkomnas nu alla över 18 år där det gått minst fem månader sedan dos 2 att boka tid för sin påfyllningsdos.

Våra vaccinatörer är redo att ta emot våra invånare fem månader efter dos 2 för en påfyllnadsdos. Det har funnits gott om lediga tider för vaccination så det är positivt att de nu blir uppbokade, säger Marie Jadner, vaccinsamordnare.

I dagsläget har 40 procent av alla över 18 år fått tre doser vaccin.

86,8 procent av den vuxna befolkningen har vaccinerat sig med en dos och 84 procent med två doser.

Av länets 16–17-åringar har 77 procent fått dos 1, av 12–15-åringar har 62 procent fått dos 1.

Glöm inte samtyckesblanketten

Personer under 18 år som ska vaccinera sig med första dosen måste ta med sig en undertecknad samtyckesblankett vid vaccinationen. Blanketten skrivs ut från 1177.se. Region Kronoberg har fått signaler om att detta ofta glöms bort och utan undertecknad samtyckesblanketten kan inte vaccinationen genomföras.

1177.se: Samtycke för vaccination mot covid-19, öppnas i nytt fönster

Vaccinatörer på plats mars månad ut

De externa vaccinatörerna som vaccinerar på flera håll i länet kommer att fortsätta sitt arbete till och med den 31 mars. Därefter ska Region Kronoberg själva ta över vaccinationerna på våra vårdcentraler. Det kommer inte att ske någon ny upphandling av externa vaccinatörer i nuläget.

Relaterade nyheter

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...