Fler nyheter

3 september 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg: Hårt tryck på coronatester

Antalet som testar sig för pågående covid-19 i länet har ökat stort de senaste veckorna. Mellan vecka 34 och 35 ökade antalet tester med 62 procent. 1 589 personer provtogs förra veckan och det ser ut att bli ännu fler under innevarande vecka.

Inom primärvården gör man allt för att möta denna anstormning.

Vi vidtar olika åtgärder för att kunna möta det extremt ökade behovet för provtagning som vi ser just nu. Vissa vårdcentraler anställer mer personal och vi minskar ner på antikroppsprovtagningen till förmån för provtagning för pågående covid-19, berättar Catrin Mård, verksamhetschef för primärvårdsrehab, som är ansvarig för provtagningsorganisationen.

Minskning av antikroppstester

Att upptäcka och smittspåra fall av covid-19 är prioriterat framför att erbjuda antikroppstester, där resultatet främst har ett värde för individen.

Samtidigt som tiderna tagit slut fort på vissa vårdcentraler så tas det väldigt många prover.

De allra flesta vårdcentraler har klarat av trycket, men det kan vara så att man inte får en tid samma dag, säger Catrin Mård.

Provet bör helst tas dag två till sju efter symtomdebut, och senast dag tio efter första symtom. Även om testet visar att man inte har covid-19 så bör man vara i det närmaste symtomfri innan man återgår till arbetet.

Många virus som cirkulerar

Trots att det tas många coronatester så är det fortsatt få fall av sjukdomen. Under vecka 35 låg andelen positiva av de provtagna på 3 procent. Totalt konstaterades 43 fall.

Vi vet att sjukfrånvaron i skolan är hög just nu, men det är många andra virus som cirkulerar då andelen positiva för covid-19 är låg. Vi är också nere på ett lågt antal inneliggande patienter igen, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Just nu vårdas sex patienter på sjukhus. Totalt 1 423 personer har konstaterats med covid-19 i länet och 103 personer har avlidit med sjukdomen.

Se aktuella siffror i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Catrin Mård

Verksamhetschef, primärvårdsrehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 88, 0709-67 30 76

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

25 september 2020

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.