Fler nyheter

11 juni 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 11 juni

I Region Kronoberg har vi de senaste veckorna haft ett ganska stabilt läge med cirka 25-30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Tillgången på skyddsmaterial är generellt god.

  • Antal konstaterade fall av covid-19: 964
  • Inlagda på sjukhus: 24, varav 4 på IVA (en av dessa är en patient från annat län)
  • Antal avlidna: 83
  • Medelålder, konstaterade fall: 56 år
  • Andel kvinnor, konstaterade fall: 71 procent
  • Antal testade: ca 6 500
  • Antal friskförklarade: 593

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här

Nationellt läge

Reserestriktioner inom Sverige tas bort 13 juni, men Folkhälsomyndighetens övriga restriktioner ligger kvar. Nationellt ser man en långsamt nedåtgående trend vad gäller antalet inneliggande patienter som vårdas för covid-19. Dock varnas för risk för ökad smittspridning, eftersom befolkningen i allmänhet verkar börja slappna av och ta mindre allvarligt på restriktionerna.

Läget i Kronoberg

Vi kan se försiktiga tendenser till en nedgång i vår smittspridningskurva, även om det inte går att säga säkert förrän om ett par veckor. I förra veckan minskade andelen positiva tester bland de provtagna, och behovet av provtagning bland personal minskar något. Men nu är det extra viktigt att inte slappna av, utan fortsätta hålla i och följa Folkhälsomyndighetens restriktioner – så att vi inte får ett bakslag! Stanna hemma om du har minsta lilla förkylnings- eller influensasymtom, håll avstånd till andra (även utomhus), var extra rädd om äldre och andra riskgrupper och tvätta händerna ofta.

Ingen allmän provtagning ännu

Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller provtagning. I dessa ingår i nuläget inte allmän provtagning för covid-19 eller allmänna antikroppstester.

Arbetet med att förbereda för provtagning av personer inom annan samhällsviktig verksamhet (prioritetsgrupp 3) pågår för fullt och väntas komma igång i vecka 25. Länsstyrelsen Kronoberg har uppdraget att prioritera bland de olika yrkesgrupperna/organisationerna i vårt län. Efter länsstyrelsens beslut är det sedan arbetsgivaren som sköter tidsbokningen – inte enskilda individer!

I förra veckan hade regeringen presskonferens där de meddelande en miljardsatsning på provtagning, med målet att alla ska kunna testas för covid-19. Där är vi inte ännu, eftersom provtagning av allmänheten än så länge inte finns med i Folkhälsomyndighetens provtagningsriktlinjer. (Regionerna behöver dessutom en viss förberedelsetid för att detta ska fungera.)

Tyvärr belastas vårdcentraler och 1177 i Kronoberg av att många ringer och undrar om de kan bli testade. Vi kommer att informera om hur provtagningen ska gå till när det är dags!

Antikroppstester hos blodgivare

Denna vecka har Region Kronoberg inlett provtagning av blodgivare, för att se hur stor andel som har antikroppar och därmed har varit smittade av covid-19. Det finns även kapacitet att börja testa fler anställda inom vård och omsorg. Dock saknas kunskap om vad det innebär för individen att man haft covid-19; det är ännu inte klarlagt i vilken utsträckning och hur länge antikropparna ger immunitet.

Alla patienter som skrivs ut till SÄBO provtas

Alla patienter som varit inlagda på våra sjukhus i Växjö och Ljungby, och som skrivs ut till särskilda boenden, provtas för covid-19 – oavsett om de har symtom eller inte.

 

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

25 juni 2020

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig munt...