Fler nyheter

11 september 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 11 september

Intresset för provtagning för en pågående coronainfektion är fortfarande stort. Förra veckan provtogs cirka 2 700 personer. Av dessa var 2 procent positiva.

I samband med skolstart och återgång till arbete efter semestrarna ökade efterfrågan för att testa sig för pågående covid-19 stort i hela Sverige, så även i Kronoberg. Antalet provtagningar har på ett par veckor tredubblats i vår region.

 Viktigt att tänkta på för den som önskar testa sig är att provet helst bör tas dag två till sju efter symtomdebut, och senast dag tio efter första symtom. Även om testet visar att man inte har covid-19 så bör man vara i det närmaste symtomfri innan man återgår till arbetet.

Kan innebära längre svarstid

Det stora intresset för provtagning innebär förstås en stor belastning på vårdcentralerna, men också på laboratorierna som analyserar proverna.

– Det kan innebära längre svarstid för de som blivit provtagna. I väntan på provsvar måste man stanna hemma och minimera sina sociala kontakter, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Av de provtagna var det förra veckan knappt två procent som var positiva, totalt 43 personer. Andelen är fortsatt låg, så det är många andra virus som cirkulerar. I dagsläget är endast tre patienter inlagda på sjukhus på grund av covid-19 i vårt län, ingen av dem på IVA.

Se aktuella siffror i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Planering för kommande vaccination

Region Kronoberg börjar nu planera inför en kommande vaccination mot covid-19. En styrgrupp träffas för ett första möte i september. Gruppen kommer bestå av representanter från primärvård, smittskydd, regionservice, säkerhet, sjukhusvård och kommunikation. 

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.