Fler nyheter

2 oktober 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 2 oktober

Precis som i flera andra regioner och på nationell nivå ökade antalet positiva för covid-19 förra veckan. 5,5 procent av de som testades var positiva under vecka 39, vilket motsvarar 112 fall.

Det är ett klart högre antal fall jämfört med tidigare veckor. Den här veckan ser vi än så länge ingen ökning jämfört med förra veckan, utan andelen positiva ligger på samma nivå, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Ökningen sker främst i åldrarna 20-65 år och i flera av länets kommuner.

Det är inget större utbrott som ligger bakom de högre siffrorna utan det handlar fortfarande om lokala ansamlingar av fall, kopplat till bland annat arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Därför är det extra viktigt att vi alla fortsätter att stanna hemma om vi är sjuka, hålla avstånd och vara noga med handhygienen, säger Christian Blomkvist.

Det är ett fortsatt högt tryck på provtagningen för en pågående coronainfektion vilket innebär att man kan få vänta någon extra dag på provtagning. Vecka 39 testades över 2 000 personer.

Under veckan har det varit något fler inneliggande patienter, vilket sannolikt avspeglar den ökade spridningen i samhället. Ofta tar det ungefär en vecka efter insjuknandet innan sjukhusbehov uppstår. Under slutet av veckan minskade antalet inskrivna patienter igen. Just nu är det tre personer som behöver sjukhusvård, ingen av dessa vårdas på intensivvårdsavdelning.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Relaterade nyheter

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

Lägesrapport från Region Kronoberg 15 oktober

15 oktober 2020

Coronaläget i länet ser fortsatt bekymmersamt ut. Två personer har avlidit i sjukdomen de senaste sju dagarna och antalet intagna patienter har ökat.

Statligt krisstöd till kulturlivet

14 oktober 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas i höst. Den största delen av krisstödet fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnä...

Hushållskontakter till covid-19-positiva ska stanna hemma

13 oktober 2020

Nu införs förhållningsregler för hushållskontakter till patienter som testar positivt för covid-19. Det innebär att andra personer i hushållet betraktas som möjliga bärare av smitta. Efter positivt pr...