Fler nyheter

25 september 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Andelen positiva fall har ökat från cirka 3 procent i vecka 38 till runt 5,5 procent de senaste dagarna. Ökningen ses i alla åldersgrupper och i flera av länets kommuner.

Det verkar handla om mindre lokala ansamlingar om fem-tio fall, kopplat till exempelvis idrottsklubbar, skolor, privata tillställningar och arbetsplatser inklusive utbildningar. Samma trend finns i flera andra regioner i Sverige, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist. 

Trenden är förstås oroväckande. Den aktualiserar att vi inte kan slappna av, det här är inte över. Risken finns att smittspridningen tar fart ordentligt och att vi får fler allvarliga sjukdomsfall, om vi inte alla hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta blir inte mindre viktigt nu när besöksförbudet på särskilda boenden hävs.

Efterfrågan på PCR-tester (som visar pågående covid-19-infektion) är fortfarande stor, men har minskat något jämfört med anstormningen i veckorna 36 och 37. Belastningen är dock fortsatt hög på länets vårdcentraler; på vissa ställen kan det ibland vara svårt att komma fram på telefon och provsvaren kan bli något fördröjda.

Jag vill understryka att det är viktigt att man stannar hemma och undviker sociala kontakter vid minsta tecken på sjukdom – och det gäller förstås även när man väntar på provsvar, säger Christian Blomkvist.

Region Kronoberg har genomfört cirka 24 800 analyser av PRC-prov sedan pandemin började.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport

Utvärderingen av Region Kronobergs coronaarbete startar i vecka 40

Regiondirektör Martin Myrskog har fått i uppdrag av regionstyrelsen att genomföra en utvärdering av Region Kronobergs organisation och arbetssätt under pandemin. Utvärderingen startar i vecka 40 och kommer att genomföras av konsultföretaget KPMG. Den består av tre nivåer: förberedelse, hantering samt stabilisering/återhämtning. Utvärderingen görs i form av dokumentstudier (till exempel planer, riktlinjer och protokoll), intervjuer och enkäter.

Kontakt

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Relaterade nyheter

Skärpta råd förlängs i länet

24 november 2020

De skärpta allmänna råd som infördes i Kronobergs län den 5 november förlängs nu till och med den 13 december. Därefter införs nationella råd som kommer gälla över jul och nyår.

Vården av covid-sjuka på äldreboenden får kritik av IVO

24 november 2020

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

Digitala kallelser införs överallt i vården

23 november 2020

Digitala kallelser sparar pengar, frigör tid för vårdpersonal och patienterna är positiva. Det går nästan dubbelt så fort att hantera en digital kallelse som en papperskallelse och kostnaden är bara h...

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.