Fler nyheter

25 september 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Andelen positiva fall har ökat från cirka 3 procent i vecka 38 till runt 5,5 procent de senaste dagarna. Ökningen ses i alla åldersgrupper och i flera av länets kommuner.

Det verkar handla om mindre lokala ansamlingar om fem-tio fall, kopplat till exempelvis idrottsklubbar, skolor, privata tillställningar och arbetsplatser inklusive utbildningar. Samma trend finns i flera andra regioner i Sverige, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist. 

Trenden är förstås oroväckande. Den aktualiserar att vi inte kan slappna av, det här är inte över. Risken finns att smittspridningen tar fart ordentligt och att vi får fler allvarliga sjukdomsfall, om vi inte alla hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta blir inte mindre viktigt nu när besöksförbudet på särskilda boenden hävs.

Efterfrågan på PCR-tester (som visar pågående covid-19-infektion) är fortfarande stor, men har minskat något jämfört med anstormningen i veckorna 36 och 37. Belastningen är dock fortsatt hög på länets vårdcentraler; på vissa ställen kan det ibland vara svårt att komma fram på telefon och provsvaren kan bli något fördröjda.

Jag vill understryka att det är viktigt att man stannar hemma och undviker sociala kontakter vid minsta tecken på sjukdom – och det gäller förstås även när man väntar på provsvar, säger Christian Blomkvist.

Region Kronoberg har genomfört cirka 24 800 analyser av PRC-prov sedan pandemin började.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport

Utvärderingen av Region Kronobergs coronaarbete startar i vecka 40

Regiondirektör Martin Myrskog har fått i uppdrag av regionstyrelsen att genomföra en utvärdering av Region Kronobergs organisation och arbetssätt under pandemin. Utvärderingen startar i vecka 40 och kommer att genomföras av konsultföretaget KPMG. Den består av tre nivåer: förberedelse, hantering samt stabilisering/återhämtning. Utvärderingen görs i form av dokumentstudier (till exempel planer, riktlinjer och protokoll), intervjuer och enkäter.

Kontakt

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Påtaglig smittspridning i delar av länet

23 oktober 2020

Just nu har vi ett fortsatt bekymmersamt läge i Kronoberg, med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Andelen positiva var förra veckan den näst högsta sedan vi började med allmän provtagning: 5,5...

Borsta tänderna läskigt länge i halloween

21 oktober 2020

Halloween är tillsammans med påsken och julen våra största godishelger. Under en helg som denna är det därför extra viktigt att hålla koll på barnens tandborstning. Och för att hjälpa alla barnfamilje...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...