Fler nyheter

30 juli 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Just nu vårdas 5 patienter på sjukhus för covid-19, ingen av dessa på intensivvårdsavdelningen. Samtidigt är det fortsatt få nya fall i länet.

Det är fortsatt en liten andel av de som provtas som har covid-19. Förra veckan var det tre procent. Coronaläget i länet fortsätter i en positiv riktning, säger Arne Runehagen, smittskyddsläkare.

 

 

Dock är det fortfarande viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eftersom kurvorna annars snabbt kan vända uppåt. När fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Fler aktuella siffror i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanslagning av priogrupp 3 och 4

Från och med måndagen den 3 augusti slås flödet av provtagning för pågående covid-19 ihop för prioritetsgrupp 3 (personer med samhällsviktig funktion) och prioritetsgrupp 4 (allmänheten). Det innebär att patienten själv söker tid för provtagning via sin vårdcentral. Om behovet av provtagning ökar så kommer samhällsviktiga funktioner att prioriteras igen.

Risk för smittspridning när skolorna öppnar

Eftersom gymnasieskolorna och skolorna kommer att bedriva undervisning i sina lokaler till hösten så väntas ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken av gymnasieelever. Regionens särskilda krisledning har därför gett länstrafiken i uppdrag att göra en riskbedömning inför skolstart.

Länstrafiken ska titta på vad finns det för risker och hur kan man möta dem, utifrån scenariot att resandet ökar när skolorna drar igång. Vi vill vara förberedda för att fortsätta att hålla ner smittspridningen, säger Petra Larsson, tf regiondirektör.

Kontakt

Arne Runehagen

Bitr smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 82 78

Petra Larsson

Servicedirektör

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...

Magnus Frithiof blir programchef för hälso- och sjukvårdens viktiga framtidssatsning – omställningen till nära vård

14 januari 2021

Hälso- och sjukvården riggar organisationen för att kunna ställa om för framtiden. I rollen som programchef kommer Magnus ha uppdraget att stötta ledningsarbetet och driva omställningen, tillsammans m...

Kronobergsforskare ger ökad förståelse för våldsamma beteenden

14 januari 2021

Finns det fysiska orsaker i hjärnan som kan ligga bakom våldsamma och utåtagerande beteenden? Carl Delfin vid rättspsykiatriska regionklinikens forskningsenhet har genom sin doktorsavhandling forskat...

Fler sätt att logga in på 1177.se

12 januari 2021

Nu är det möjligt att använda e-legitimationen Freja e-id för att logga in på 1177.se, till exempel för att boka provtagning för covid-19. Freja e-id kan utfärdas på distans utan att man behöver ident...