Fler nyheter

30 juli 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Just nu vårdas 5 patienter på sjukhus för covid-19, ingen av dessa på intensivvårdsavdelningen. Samtidigt är det fortsatt få nya fall i länet.

Det är fortsatt en liten andel av de som provtas som har covid-19. Förra veckan var det tre procent. Coronaläget i länet fortsätter i en positiv riktning, säger Arne Runehagen, smittskyddsläkare.

 

 

Dock är det fortfarande viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eftersom kurvorna annars snabbt kan vända uppåt. När fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Fler aktuella siffror i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanslagning av priogrupp 3 och 4

Från och med måndagen den 3 augusti slås flödet av provtagning för pågående covid-19 ihop för prioritetsgrupp 3 (personer med samhällsviktig funktion) och prioritetsgrupp 4 (allmänheten). Det innebär att patienten själv söker tid för provtagning via sin vårdcentral. Om behovet av provtagning ökar så kommer samhällsviktiga funktioner att prioriteras igen.

Risk för smittspridning när skolorna öppnar

Eftersom gymnasieskolorna och skolorna kommer att bedriva undervisning i sina lokaler till hösten så väntas ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken av gymnasieelever. Regionens särskilda krisledning har därför gett länstrafiken i uppdrag att göra en riskbedömning inför skolstart.

Länstrafiken ska titta på vad finns det för risker och hur kan man möta dem, utifrån scenariot att resandet ökar när skolorna drar igång. Vi vill vara förberedda för att fortsätta att hålla ner smittspridningen, säger Petra Larsson, tf regiondirektör.

Kontakt

Arne Runehagen

Bitr smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 82 78

Petra Larsson

Servicedirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588499

Relaterade nyheter

Borsta tänderna läskigt länge i halloween

21 oktober 2020

Halloween är tillsammans med påsken och julen våra största godishelger. Under en helg som denna är det därför extra viktigt att hålla koll på barnens tandborstning. Och för att hjälpa alla barnfamilje...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

Lägesrapport från Region Kronoberg 15 oktober

15 oktober 2020

Coronaläget i länet ser fortsatt bekymmersamt ut. Två personer har avlidit i sjukdomen de senaste sju dagarna och antalet intagna patienter har ökat.