Fler nyheter

30 juli 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Just nu vårdas 5 patienter på sjukhus för covid-19, ingen av dessa på intensivvårdsavdelningen. Samtidigt är det fortsatt få nya fall i länet.

Det är fortsatt en liten andel av de som provtas som har covid-19. Förra veckan var det tre procent. Coronaläget i länet fortsätter i en positiv riktning, säger Arne Runehagen, smittskyddsläkare.

 

 

Dock är det fortfarande viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eftersom kurvorna annars snabbt kan vända uppåt. När fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Fler aktuella siffror i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanslagning av priogrupp 3 och 4

Från och med måndagen den 3 augusti slås flödet av provtagning för pågående covid-19 ihop för prioritetsgrupp 3 (personer med samhällsviktig funktion) och prioritetsgrupp 4 (allmänheten). Det innebär att patienten själv söker tid för provtagning via sin vårdcentral. Om behovet av provtagning ökar så kommer samhällsviktiga funktioner att prioriteras igen.

Risk för smittspridning när skolorna öppnar

Eftersom gymnasieskolorna och skolorna kommer att bedriva undervisning i sina lokaler till hösten så väntas ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken av gymnasieelever. Regionens särskilda krisledning har därför gett länstrafiken i uppdrag att göra en riskbedömning inför skolstart.

Länstrafiken ska titta på vad finns det för risker och hur kan man möta dem, utifrån scenariot att resandet ökar när skolorna drar igång. Vi vill vara förberedda för att fortsätta att hålla ner smittspridningen, säger Petra Larsson, tf regiondirektör.

Kontakt

Arne Runehagen

Bitr smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 34, 0760-14 48 95

Petra Larsson

Servicedirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588499

Relaterade nyheter

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

10 augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020 – 2023.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...