Fler nyheter

6 augusti 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Provtagning och analyser av prover fungerar som planerat. Det går att boka tid via webben två veckor framåt och nya tider läggs ut löpande. Det kan vara svårt att komma fram till vårdcentralerna på telefon då många ringer för att ställa frågor och boka tid.

All information om antikroppstester och bokning finns på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Fortsatt lugnt coronaläge

Även den här veckan är bara ett fåtal covid-19-patienter inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Det är fortsatt få nya fall i länet och en låg andel positiva analyser. Nationellt är det också fortsatt en nedåtgående trend.

Men faran inte över, det är ett känsligt läge som kan förändras snabbt. Vi satsar på en snabb och intensiv smittspårning för att hindra att smittan sprids, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Det är fortfarande väldigt viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att vara restriktiv med sjukhusbesök.

Se aktuella siffror i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansträngt vårdplatsläge

Den här veckan har det till och från varit ett ansträngt vårdplatsläge på sjukhusen, både på grund av brist på personal och ett ökat inflöde av patienter.

Inläggningsprocenten har ökat, de som söker vård är sjukare och stannar längre. Så brukar det vara i slutet på sommaren men corona har troligtvis bidragit till en ökad belastning de senaste veckorna. Sjukhusen arbetar löpande för att lösa situationen: avdelningarna samarbetar bra och patienter fördelas mellan Ljungby och Växjö. Samarbetet med kommunerna fungerar bra och de tar snabbt hem utskrivningsklara patienter till sina särskilda boenden, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

Framtida vaccination

Regionstaben fattade beslut om att skapa en arbetsgrupp som ska planera framtida vaccination mot covid-19 när ett vaccin blir klart och finns tillgängligt. Primärvård- och rehab ska leda arbetsgruppen.

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588104, 046709844767

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.