Fler nyheter

9 oktober 2020

Lägesrapport från Region Kronoberg 9 oktober

I vecka 40 minskade andelen positiva för covid-19 bland de provtagna till 3,5 procent. 74 personer konstaterades ha covid-19. Denna vecka (41) tyder resultaten hittills på en liten ökning.

Det handlar fortfarande om mindre lokala utbrott, till exempel efter privata tillställningar eller på arbetsplatser – i vissa fall med spridning även i familjer.

Enstaka smittspridning påverkar siffrorna förhållandevis mycket eftersom vi är ett litet län. Men det är väldigt viktigt att alla fortsätter ta situationen på allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Efterfrågan på provtagning är fortsatt hög. Även förra veckan testades över 2 000 personer, vilket innebär att vårdcentralerna är fortsatt hårt belastade. På vissa vårdcentraler har man nu öppnat upp för tidsbokning för provtagning via 1177 för att förbättra flödet. Detta kan komma att införas på fler vårdcentraler efter hand.

Viktigt att tänka på gällande provtagning är att stanna hemma tills man fått resultatet.

Ingen ökning av patienter på sjukhusen

Det märks ingen tydlig ökning av antal inneliggande patienter med covid-19 på våra sjukhus. Det skrivs kontinuerligt in nya patienter på infektionskliniken, men de skrivs också ut relativt snabbt.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport

Förhållningsregler för hushållskontakter införs från och med 12 oktober

För hushållskontakter till patienter som provtas från och med måndag den 12 oktober införs förhållningsregler i Region Kronoberg, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. När personer som testats positivt för covid-19 rings upp av vårdpersonal kommer de att informeras om att även andra vuxna (gymnasieålder och uppåt) i hushållet ska stanna hemma i en vecka efter provtagningsdatumet – även om de inte har några symtom. I de fall de berörda personerna inte kan arbeta hemifrån kan de få smittbärarpenning. 

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...