Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

8 januari 2021

Lägesrapport: Inga tecken på avmattning av smittspridningen

Vecka 53 testade över 1000 personer positivt för covid-19, trots lite lägre provtagning på grund av helgdagar. Snart har vi över 10 000 konstaterade fall av covid-19 i länet.

Kurvan över andelen positiva fortsätter att öka, förra veckan var det 28 procent och denna vecka ligger det på ungefär samma nivå.

Vi ser tyvärr ingen avmattning eller någon säker platåfas, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

På sjukhusen är just nu 59 patienter inlagda med covid-19, sju av dem får intensivvård. Och så har det sett ut de senaste veckorna.

Så här hög belastning av covid-patienter på våra sjukhus har vi inte haft tidigare. De senaste två veckorna har det varit 60 inneliggande patienter och över det vissa dagar, säger Christian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Distansundervisning för högstadiet

Under veckan har det nationellt varit mycket diskussioner kring högstadiet och distansundervisning. Både Folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderar att skolundervisning för högstadiet skall bedrivas på plats så långt det är möjligt. Distansundervisning ska bara tas till när många andra åtgärder vidtagits. Smittskyddsläkaren i Kronoberg har därför inte en generell rekommendation om att alla högstadieelever i Kronoberg skall studera på distans, utan det måste avgöras beroende på lokala förutsättningar i respektive kommun och skola. Med den nya förordningen som regeringen presenterade igår gavs skolhuvudmännen möjligheter till att bedriva distansundervisning för att minska trängsel.

För att minska trängsel och smittrisk i skolorna kan, efter att de åtgärder som folkhälsomyndigheten rekommenderar vidtagits, skolhuvudmannen överväga övergång till distansundervisning helt eller delvis, för vissa skolor eller vissa årskurser under kortare tidsperioder, säger Christian Blomkvist.

Regeringen: Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning

Folkhälsomyndigheten: Förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen i grundskolan

Pågående vaccination mot covid-19

Vaccinationerna på äldreboenden och i hemtjänsten har kommit igång bra i länets kommuner. Ungefär 1 200 doser är givna hittills.

Vi har snabbt och smidigt fått igång rutinerna och det känns bra att vi kommit så långt, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Nationellt pågår en diskussion om att vaccinera viss hälso- och sjukvårdspersonal tidigare, till exempel personal på intensivvårdsavdelning. Beslut tas gemensamt av regionerna och i Kronoberg är vi redo att påbörja detta i liten skala under vecka 3.

Planeringen för kommande faser av vaccinationen pågår samtidigt för fullt. En förfrågan har gått ut till företag om att vara med och vaccinera i fas 4, alltså allmänheten. Samtidigt har nästan 400 personer med sjuksköterskeutbildning anmält intresse för att hjälpa till med vaccinationen. Inom kort får alla dessa en enkät, där de får ange lite mer detaljerad information.

Det är väldigt positivt att det är så många som kan tänka sig att vara med och hjälpa till, säger Lena Andersson Nazzal.

Munskydd i patientnära arbete

Efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten används numera munskydd i patientnära arbete i Region Kronoberg för att minska risken för smittspridning från personal till patient. I arbetsmoment där munskydd försvårar kan visir användas istället.

Munskydd i kollektivtrafiken i rusningstrafik

Från och med 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man ska använda munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid, det vill säga på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18 (då det kan vara trängsel). Rekommendationen gäller personer som är födda 2004 och tidigare. Varje individ ansvarar för att ha med egna munskydd, men i Kronoberg kan man hämta på resecentrum i Växjö vid behov.

Läs mer om munskydd i lokaltrafiken hos Länstrafiken Kronoberg

Pressträff 8 januari

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild. Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare, berättar om den pågående vaccineringen.

Relaterade nyheter

Gunnar Kahlmeter utnämnd till ordförande för expertgrupp i WHO

18 januari 2021

Det ärofyllda uppdraget som ordförande i WHO:s globala strategigrupp för antibiotikaresistens har tilldelats Gunnar Kahlmeter, överläkare och tidigare chef på klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg. E...

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...

Magnus Frithiof blir programchef för hälso- och sjukvårdens viktiga framtidssatsning – omställningen till nära vård

14 januari 2021

Hälso- och sjukvården riggar organisationen för att kunna ställa om för framtiden. I rollen som programchef kommer Magnus ha uppdraget att stötta ledningsarbetet och driva omställningen, tillsammans m...

Kronobergsforskare ger ökad förståelse för våldsamma beteenden

14 januari 2021

Finns det fysiska orsaker i hjärnan som kan ligga bakom våldsamma och utåtagerande beteenden? Carl Delfin vid rättspsykiatriska regionklinikens forskningsenhet har genom sin doktorsavhandling forskat...