Fler nyheter

4 mars 2022

Lägesrapport: Minskningen i smittspridningen har avstannat

Nedgången i smittspridningen i Kronoberg verkar just nu ha avstannat något.

Bland vård- och omsorgspersonal samt patienter är det denna veckan ungefär lika många som provtagits och lika många positiva provsvar som motsvarande period veckan innan. Även antalet inneliggande patienter har ökat något under veckan.

Pandemin är inte över och det är viktigt att alla fortsatt stannar hemma vid symtom för att minska smittspridningen, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

I dagsläget vårdas 24 personer på sjukhus, varav 1 på IVA. Inom sjukvården gäller fortsatt rutiner för att minska smittspridningen, såsom skyddsutrustning och separata flöden. Det är därför viktigt att fortsatt avstå från icke nödvändiga besök i vården vid symtom och att hålla avstånd i våra lokaler.

Mer statistik i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

59 procent av länets invånare över 18 har fått tre doser vaccin. 85 procent av den vuxna befolkningen över 18 år har fått minst en dos vaccin och 85 procent har fått två doser.

Bland länets 16-17-åringar har 77 procent fått sin första dos och i åldern 12-15 år har 65 procent fått dos ett.

Region Kronoberg fortsätter med vaccinationsinsatser i områden med låg vaccinationstäckning. Varje vecka sker vaccinationer på Tallgården i Växjö, och intresset har varit fortsatt högt. Totalt vid fyra tillfällen har cirka 135 personer vaccinerats där varav cirka 30 dos 1.

Det är glädjande att se att våra insatser har effekt. När det är lätt att vaccinera sig är det fler som tar chansen. Vi hoppas också att många kommer ta chansen när vi genomför den nationella vaccinationsveckan, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Under vecka 11 genomförs en nationell vaccinationsvecka, med fokus på ökad tillgänglighet och kunskapshöjande insatser. I Region Kronoberg kommer vi att erbjuda extra drop-in-tider i alla kommuner under den veckan. Mer information kommer framöver.

Relaterade nyheter

Coronabilen firades ut efter 741 dagar

10 maj 2022

Efter över två år och 2 000 resor avvecklades coronabilen i Region Kronoberg den sista april. Den firades ut med alkoholfri cider och blåbärstårta.

Fjärde dos vaccin erbjuds till personer över 65 år

4 april 2022

Region Kronoberg erbjuder nu en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen kan ges tidigast fyra månader efter dos tre.

Vårdcentralerna tar över vaccinationen mot covid-19

1 april 2022

Från och med måndag den 4 april sker vaccination mot covid-19 endast på länets vårdcentraler. De externa vaccinatörernas uppdrag har avslutats.

Lägesrapport: Lättillgänglig vaccination uppskattad av invånarna

18 mars 2022

Det har funnits många tillfällen att passa på att vaccinera sig mot covid-19 i länet under den nationella vaccinationsveckan. De allra flesta som vaccinerat sig har tagit dos 3 och dos 4.