Fler nyheter

17 september 2021

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad.

82,9 % av den vuxna befolkningen har nu fått minst 1 dos vaccin mot covid-19. Av länets 16–17-åringar har 59,7 % fått dos 1.

Se mer statistik om vaccinationerna, pdf, öppna i nytt fönster

Vaccination av 12–15-åringar

Under torsdagen kom beskedet från Folkhälsomyndigheten att även 12–15-åringar kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. Vi har nu inlett en dialog med länets kommuner kring hur vaccinationen ska gå till. Folkhälsomyndigheten har pekat ut skolan som en bra plats att vaccinera på, eftersom man då når alla barn med erbjudandet om vaccination.

Fortsatt arbete för att nå fler

Vi fortsätter att erbjuda drop in-tider och vaccination på andra platser i länet. Under torsdagen var vaccinationsbussen återigen på plats utanför Linnéuniversitetet i Växjö. Över 500 personer har vaccinerat sig vid de tre tillfällen som bussen varit på plats. Vi ser nu över möjligheten att erbjuda fler vaccinationstillfällen på campus. Vaccinationsbussen var även på plats utanför Vida Arena under torsdagen när det var Lakersmatch, och står utanför moskén vid fredagsbönen i Växjö.

I Alvesta har vi startat upp ett eget mobilt team som åker ut och vaccinerar inom utvalda verksamheter för att nå socioekonomiskt utsatta grupper.

Vi är väldigt nöjda med resultatet av att göra det enklare att vaccinera sig. Många väljer att ta steget när tröskeln sänks. Vi tittar fortfarande på fler lösningar tillsammans med våra externa vaccinatörer, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare.

Extra dos vid nedsatt immunförsvar

Vaccinationen med en extra dos till patienter med nedsatt immunförsvar är igång och brev skickas ut successivt. Vaccinationen sker både på sjukhusen och på länets vaccinationsplatser. Ett fåtal dos 3 har getts hittills.

Smittspridningen har vänt neråt

Smittspridningen minskade i länet under förra veckan. Totalt var det 148 positiva fall vecka 36, jämfört med 195 vecka 35. Innevarande vecka ser det ut att minska ytterligare. Även provtagningen minskar.

Vi ser en tydlig effekt av att fler och fler blir fullvaccinerade. Men det är fortsatt viktigt att stanna hemma och provta sig vid symtom, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Se mer statistik i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Nya allmänna råd för ovaccinerade 

Det sker många lättnader i restriktioner den 29 september. Under torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig. Dessa ska fortsatt hålla avstånd och undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19, och testa sig vid symtom.

Viktigt att poängtera är att det inte sker några lättnader inom vård och omsorg. Personalen bär fortfarande samma skyddsutrustning och använder sig av munskydd vid patientnära arbete.

Även om det nu kommer ske lättnader ute i samhället så kommer vården behöva ha kvar rutiner för att minska risken för smittspridning och att sköra individer drabbas under betydligt längre tid, säger Christian Blomkvist.

Smittspridningen sker fortsatt mest i skolåldrarna samt bland unga vuxna upp till 40-årsåldern. Smittspridningen sker i länets samtliga kommuner.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Milstolpe nådd – 80 procent är fullvaccinerade

15 oktober 2021

80,5 procent av länets vuxna befolkning har nu fått två doser vaccin mot covid-19. 85,1 procent har fått en dos. ”Två milstolpar är nådda”, säger vaccinsamordnare Lena Andersson Nazzal.

Jourverksamheten på länets sjukhus ses över

15 oktober 2021

Jourverksamheten ses över för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för länets båda sjukhus. Tidigare i vår genomfördes en jouröversyn på Centrallasarettet Växjö, nu gör samma sak på Lasarettet Lju...

Klartecken för Bymässa 2030

12 oktober 2021

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt h...

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

11 oktober 2021

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.