Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2020

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Antalet patienter som behöver inneliggande vård har ökat. I veckan hade länets sjukhus fler inneliggande patienter med covid-19 än i våras. Som mest var det i måndags 42 inlagda, nu är vi nere på 33. Än så länge är det färre som behöver intensivvård än i våras.

Samtidigt som sjukhusvården är ansträngd finns det vissa tecken på att vi är på väg in i en platåfas.

Det totala antalet fall verkar stanna av lite. Ökningen är i alla fall inte lika snabb längre, kanske att det börjar plana ut. Men jag vill betona att det fortfarande är på en väldigt hög nivå, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Andelen positiva låg vecka 46 på 14 procent jämfört med 15,5 veckan innan och under innevarande vecka har trycket på provtagningen minskat något.

Glöm inte de grundläggande råden

I nuvarande situation är det viktigt att inte glömma de grundläggande råden att stanna hemma om man är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Det är de här riktlinjerna som har allra bäst effekt för att vi ska få ner smittspridningen igen och övervinna pandemin. De här åtgärderna bryter smittkedjorna och minskar smittspridningen. Sedan är smittspårning och testning komplement till detta för att minska smittspridningen ytterligare, säger Christian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Primärvård och rehab i förstärkningsläge

Belastningen på vårdcentralerna är fortsatt hög. Det är många som ringer till vårdcentralerna och ett högt tryck på provtagningen för covid-19. Det går åt mycket läkartid när det är utbrott på särskilda boenden och smittspårningen kräver stora resurser.

På grund av det höga trycket gick primärvård och rehab upp i förstärkningsläge under torsdagen.

Det innebär tätare stabsmöten för att följa läget och vid behov omprioritera resurser, säger Catrin Mård, verksamhetschef primärvårdsrehab.

För att minska belastningen vill hon uppmana att endast personer med symtom provtar sig för covid-19.

Och så vill jag poängtera att om man provtar sig ska man läsa informationen man får då. Där står mycket av det som vi sedan får samtal till vårdcentralen om, säger Catrin Mård.

Det är också viktigt att fortsatt söka vård vid behov.

Region Kronobergs digitala pressträff om coronaläget den 20 november.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Viktigt att fortsätta följa rekommendationer trots lägre smittspridning

22 januari 2021

Den senaste veckan har antalet inneliggande patienter med covid-19 minskat till ungefär 50, efter att ha legat på runt 60 ett antal veckor. Smittspridningen minskade också förra veckan med färre antal...

Kronoberg får extra pengar till kultur

22 januari 2021

Region Kronoberg får ett utökat statsbidrag för att utveckla den regionala kulturen. Det extra tillskottet på ca 1,8 miljoner kronor går bland annat till att stärka Kronobergs unika profil inom det mu...

Gradvis återgång till undervisning på plats möjlig för länets gymnasieelever

21 januari 2021

Från och med den 25 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att elever på gymnasiet bör ha minst 20 % närundervisning, det vill säga undervisning på plats på skolan. Smittskyddsläkaren i Kronoberg...

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.