Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2020

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Antalet patienter som behöver inneliggande vård har ökat. I veckan hade länets sjukhus fler inneliggande patienter med covid-19 än i våras. Som mest var det i måndags 42 inlagda, nu är vi nere på 33. Än så länge är det färre som behöver intensivvård än i våras.

Samtidigt som sjukhusvården är ansträngd finns det vissa tecken på att vi är på väg in i en platåfas.

Det totala antalet fall verkar stanna av lite. Ökningen är i alla fall inte lika snabb längre, kanske att det börjar plana ut. Men jag vill betona att det fortfarande är på en väldigt hög nivå, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Andelen positiva låg vecka 46 på 14 procent jämfört med 15,5 veckan innan och under innevarande vecka har trycket på provtagningen minskat något.

Glöm inte de grundläggande råden

I nuvarande situation är det viktigt att inte glömma de grundläggande råden att stanna hemma om man är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Det är de här riktlinjerna som har allra bäst effekt för att vi ska få ner smittspridningen igen och övervinna pandemin. De här åtgärderna bryter smittkedjorna och minskar smittspridningen. Sedan är smittspårning och testning komplement till detta för att minska smittspridningen ytterligare, säger Christian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Primärvård och rehab i förstärkningsläge

Belastningen på vårdcentralerna är fortsatt hög. Det är många som ringer till vårdcentralerna och ett högt tryck på provtagningen för covid-19. Det går åt mycket läkartid när det är utbrott på särskilda boenden och smittspårningen kräver stora resurser.

På grund av det höga trycket gick primärvård och rehab upp i förstärkningsläge under torsdagen.

Det innebär tätare stabsmöten för att följa läget och vid behov omprioritera resurser, säger Catrin Mård, verksamhetschef primärvårdsrehab.

För att minska belastningen vill hon uppmana att endast personer med symtom provtar sig för covid-19.

Och så vill jag poängtera att om man provtar sig ska man läsa informationen man får då. Där står mycket av det som vi sedan får samtal till vårdcentralen om, säger Catrin Mård.

Det är också viktigt att fortsatt söka vård vid behov.

Region Kronobergs digitala pressträff om coronaläget den 20 november.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...