Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 oktober 2020

Lägesrapport: Påtaglig smittspridning i delar av länet

Just nu har vi ett fortsatt bekymmersamt läge i Kronoberg, med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Andelen positiva var förra veckan den näst högsta sedan vi började med allmän provtagning: 5,5 procent. Innevarande vecka ser andelen ut att bli ännu högre.

Måndagen den 19 oktober hade vi det högsta antalet covid-19-positiva individer sedan vi började med provtagning för allmänheten. Över 70 personer som provtogs just den dagen var positiva.

Just nu är 16 covid-19-patienter inlagda på sjukhus varav två får intensivvård.

Förutom lokala ansamlingar av fall är den främsta förklaringen till den kraftiga ökningen att vi sett tecken på smittspridning på sjukhusen. Det förekommer även spridning i omsorgen i vissa kommuner, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare. 

Smittspridningen ser väldigt olika ut i olika kommuner. Just nu är det Älmhult och delvis Ljungby som sticker ut, medan vissa kommuner knappt har några fall alls.

I de här kommunerna vill vi att invånarna ska vara extra försiktiga. Jobba hemma om det är möjligt, undvik sammankomster på fritiden som after work eller privata fester, håll avstånd och det viktigaste av allt – stanna hemma om man är sjuk, påpekar Christian Blomkvist.

Ansträngt läge i vården

Både sjukhusen och primärvården har ett ansträngt läge just nu. På sjukhusen är det brist på vårdplatser samtidigt som många medarbetare är hemma sjuka eller vabbar. Sjukhusen befinner sig i stabsläge sedan tisdag 20 oktober.

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

Även i primärvården är belastningen hård, med ett fortsatt högt tryck på provtagning för covid-19. Förra veckan provtogs nästan 2 500 personer. I tillägg till detta är det snart dags för vaccinering mot säsongsinfluensan på vårdcentralerna.

Vad gäller provtagningen för covid-19 är det viktigt att man stannar hemma vid minsta symtom. Man kan inte sitta på arbetsplatsen och boka tid för testning. Likaså är det viktigt att stanna hemma tills svaret kommer. Tyvärr finns det fler exempel på att man fortsätter gå till jobbet trots att man testat sig, säger Christian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Särskilda rekommendationer för 70+ tas bort

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa.

Sedan tidigare kallar Region Kronoberg patienter som är äldre än 70 år till vårdbesök, men det görs i varje fall en individuell bedömning för att undvika onödiga risker.

Lokala allmänna råd

Från och med i måndags, 19 oktober, kan Folkhälsomyndigheten i samråd med lokalt smittskydd besluta om lokala allmänna råd, som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område.

Exempel på lokala råd är att undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från att besöka restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas och att undvika fysisk kontakt med personer som man inte bor med. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare bestämmer i samråd om alla eller ett urval av de lokala allmänna råden ska tillämpas.

I Kronoberg har regionen, kommunerna och länsstyrelsen haft ett samverkansmöte och fastställt grundläggande rutiner, så att vi har beredskap för att samlat kunna hantera en situation om lokala allmänna råd blir aktuella att införa i vårt län. Om ökningen fortsätter kan lokala allmänna råd bli aktuella även i Kronoberg.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...