Fler nyheter

5 januari 2022

Lägesrapport: Rekordmånga provtas för covid-19 och en hög andel är positiva

Smittspridningen i Kronoberg fortsätter öka i snabb takt och av de som provtas är en hög andel positiva.

Smittspridningen i länet fortsätter öka kraftigt, antalet positiva individer mer än fördubblades mellan vecka 51 och 52.  Förra veckan var det 933 individer som testades positivt jämfört med 344 vecka 51. Av de som provtogs förra veckan var andelen positiva cirka 15 procent. Smittspridningen ser ut att fortsätta öka denna vecka också.

Det är en hög andel av de som provtas som är positiva just nu. Vi ser också att fler blir inlagda på sjukhus, även om det är färre jämfört med förra året, vilket förmodligen beror på att många är vaccinerade, säger Hampus Hjorton, biträdande smittskyddsläkare.

I dagsläget är 13 personer inlagda på sjukhus, varav 3 på IVA.

Det viktigaste man kan göra är att stanna hemma vid symtom, testa sig och hålla avstånd. Det är också viktigt att de som ännu inte är vaccinerade vaccinerar sig och att de som kan ta sin påfyllnadsdos gör det, säger Hampus Hjorton.

Se statistik i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Eftersom det är många som provtas är det väldigt högt tryck på smittspårningen och smittspårarna hinner inte ringa upp alla personer som testats positivt. Därför är det viktigt att personer som har fått positiva provsvar själva informerar sina hushållskontakter och andra nära kontakter, om att de kan ha utsatts för smitta. All information finns på regionkronoberg.se/smittskyddsblad.

PCR-prov ska användas vid symtom

Det finns olika prov som visar om man har covid-19, PCR-prov och så kallade antigen-tester. PCR-prov är mer tillförlitliga än antigen-tester. Om du har symtom ska du lämna PCR-prov, det räcker inte med att ta ett antigentest som du har köpt själv. PCR-provtagning görs genom ett självtest som hämtas ut på vårdcentralen.

Vaccination mot covid-19

Från och med i måndags kan alla som är 18 år eller äldre boka tid för sin påfyllnadsdos när det gått sex månader sedan dos två. För personer över 65 år ska det ha gått fem månader sedan dos två. Än så länge finns det lediga tider.

Många vaccinatörer har lediga tider, så jag vill verkligen uppmana de som kan boka tid för påfyllnadsdos att göra det. Men det är viktigt att man fortsätter respektera tidsintervallet och inte bokar in sig för tidigt, säger Marie Jadner, vaccinsamordnare.

Relaterade nyheter

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...