Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

13 november 2020

Lägesrapport: Sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

Antalet patienter med covid-19 som läggs in på sjukhusen fortsätter att öka, som en följd av den ökade spridningen i länet. Under fredagen är antalet 33. Det ansträngda läget gör att sjukhusvården under fredagen, den 13 november kl 13, höjde sin beredskapsnivå från stabsläge till förstärkningsläge. Det är det andra beredskapsläget av tre.

Det är ett ansträngt vårdplatsläge på sjukhusen inför helgen. Under fredagen öppnade sjukhusen en tredje covid-avdelning på Centrallasarettet Växjö och med över 30 inlagda patienter är alla covid-platser nu upptagna.

Enligt beräkning kan det behövas ännu fler vårdplatser på covid-avdelningarna under helgen. Därför förstärker vi nu med extra personal och vårdplatser på båda sjukhusen. Andra patientgrupper kan behöva flytta till Ljungby lasarett för att frigöra vårdplatser på covid-avdelningarna som finns i Växjö, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

Planerade operationer som inte är akuta ställs in måndag och tisdag under vecka 47 för att sjukhusen ska kunna frigöra personalen till vårdavdelningar vid behov.

Enligt plan höjs beredskapsnivån från stabsläge till förstärkningsläge när sjukvårdens totala resurser fortfarande är tillräckliga, men då en omprioritering av arbete och resurser kommer att bli nödvändig.

För att våra patienter inte ska behöva utsättas för folksamlingar och trängsel måste vi be alla att inte följa med sin anhöriga in till vården i onödan. Behöver man följa med som stöd så är det bra om man kan hålla sig till max en medföljande. Detta gäller på sjukhusen, vårdcentraler, tandvård och psykiatri.

Över 700 positiva vecka 45

Vecka 45 insjuknade drygt 700 personer i covid-19. Samtidigt provtogs fler än någonsin: 4 750 personer.

Den här veckan är vi över 5 000 provtagna redan. Vi provtar över 1000 personer varje vardag. Det är hård belastning på vårdcentralerna som gör ett otroligt bra jobb, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Regionen ligger nära maxgränsen vad gäller antalet tester, vilket beror på den nationella kapaciteten och vår tilldelning där.

Det vi vädjar om är att bara de med symtom ska provta sig. Man ska heller inte provta sig för att kontrollera om man är frisk från covid-19, utan då gäller två dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst sju dagar sedan symtomdebut. Vi måste vara noga med att inte provta i onödan, utan det är personer med nya symtom som kan bero på covid-19 som måste prioriteras, säger Christian Blomkvist.

Ungefär samma andel positiva

Andelen positiva ökade dock inte på samma sätt som antalet. 15,5 procent av de som provtogs var positiva vecka 45, veckan innan var det 15 procent.

Det är positivt att andelen inte fortsätter att öka. Förhoppningen är att de skärpta allmänna råden ska ha effekt på smittspridningen inom de kommande veckorna, säger Christian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Under fredagen höll regionen en digital presskonferens. Här kan du se den i efterhand. Medverkar gör Christian Blomkvist, smittskyddsläkare och Jenniann Carlsson, sjuksköterska på infektionskliniken.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...