Fler nyheter

25 februari 2022

Lägesrapport: Smittspridningen minskar men pandemin är inte över än

Smittspridningen i Kronoberg minskar och utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll. Däremot är antalet personer inlagda på sjukhus med covid-19 fortfarande på ungefär samma nivå som förra veckan.

I dagsläget vårdas 22 personer på sjukhus varav 1 på IVA.

Mycket pekar på att utvecklingen fortsätter gå åt rätt håll även om det fortsatt är relativt många som vårdas på sjukhus. Smittspridningen är fortfarande omfattande, så även om vi ser en nedgång är det viktigt att påpeka att pandemin inte är över än, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Se mer statistik i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

I tisdags beslutade sjukhusledningen att avveckla covidavdelning 17 och återgå till ordinarie verksamhet.

Vaccination mot covid-19

58 procent av länets invånare över 18 har fått tre doser vaccin. 85 procent av den vuxna befolkningen har fått minst en dos vaccin och 85 procent har fått två doser. Bland länets 16–17-åringar har 77 procent fått sin första dos och i åldern 12–15 år har 65 procent fått dos ett.

I veckan skickades ett brev med erbjudande om en andra påfyllnadsdos (dos 4) ut till personer födda 1942 eller tidigare och de kan nu boka tid på någon av vaccinationsplatserna i länet. En fjärde dos ges också till personer som bor på särskilt boende för äldre samt till de som har hemtjänst eller hemsjukvård. Dessa grupper får mer information från sin kommun.

Lägre vaccinationsvilja

Region Kronoberg genomför de närmaste veckorna flera insatser för att öka vaccinationstäckningen i länet. Det sker i samarbete med länets kommuner i utvalda områden med låg vaccinationstäckning.

Tyvärr ser vi en minskad vaccinationsvilja och det är färre som bokar tid för vaccination. Samtidigt som vi jobbar för att få fler att vaccinera sig i allmänhet behöver vi också arbeta mot specifika grupper med låg vaccinationstäckning, för att få fler att vaccinera sig, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Läs mer om arbetet med att öka vaccinationstäckningen

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...