Fler nyheter

6 november 2020

Lägesrapport: Smittspridningen ökar i oroväckande takt

Smittspridningen av covid-19 ökar i en oroväckande takt i länet. Förra veckan var det närmare 500 fall och andelen positiva av de som provtagits låg på 15 procent.

Vecka 43 låg andelen positiva av de som provtagits på 10 procent, så det har skett en stor ökning med 5 procentenheter på bara en vecka. Under pågående vecka finns heller inga tecken på någon nedgång i andelen positiva.

Antal fall per vecka går också stadigt upp. Förra veckan var det närmare 500 fall och det ser inte ut att bli någon minskning under innevarande vecka.

Antal positiva fall per vecka i Kronobergs län.

Det är nu mer smittspridning i fler kommuner, däribland Växjö. Tidigare var det vissa kommuner som stack ut, men nu är samtliga kommuner mer eller mindre drabbade.

Det är de här siffrorna och trenderna som gör att Folkhälsomyndigheten beslutat att införa lokala allmänna råd för Kronoberg. Nu måste vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen genom att följa dessa lokala allmänna råd! säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Även för sjukvården fortsätter trenden åt fel håll. Fler söker och behöver inneliggande vård.

Följden av att vi har större smittspridning i samhället blir att fler behöver inneliggande vård och några även vård på intensivvårdsavdelning.

Totalt är det nu 130 personer som avlidit i länet.

Fler än någonsin testas

Under de senaste två veckorna har över 3 000 personer testats för en pågående infektion av covid-19. Denna vecka blir det ännu fler.

Nu är trycket så högt att man kanske måste vänta två dagar innan man får en tid. Men jämfört med många andra regioner ligger vi ändå förhållandevis bra till. Vårdcentralerna gör ett fantastiskt jobb med att hinna med att provta så många, säger Cristian Blomkvist.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om de skärpta allmänna råden

 

 

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Coronastöd till idrottsrörelsen

20 november 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Lägesrapport: Sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

13 november 2020

Antalet patienter med covid-19 som läggs in på sjukhusen fortsätter att öka, som en följd av den ökade spridningen i länet. Under fredagen är antalet 33. Det ansträngda läget gör att sjukhusvården und...

Entrévärdar införs vid sjukhusens ingångar

11 november 2020

Från och med onsdag den 11 november står entrévärdar vid ingångarna till sjukhusen i Växjö och Ljungby. Deras uppgift är att välkomna besökare, erbjuda handsprit samt fråga om eventuella förkylningssy...