Fler nyheter

16 juli 2021

Lägesrapport: Vaccinering av ungdomar födda 2005 eller tidigare planeras starta i vecka 32

På onsdagen beslutade Folkhälsomyndigheten att alla landets regioner kan vaccinera 16- och 17-åringar mot covid-19 i början av augusti. I Region Kronoberg är planen att köra igång vaccinationerna i vecka 32.

Ett brev med erbjudande om vaccination kommer skickas ut till samtliga hushåll i länet där det finns ungdomar födda 2005 eller tidigare. Vaccinationerna ska genomföras på de vaccinationsplatser som är igång i länet. För de ungdomar som inte får vårdnadshavarens samtycke, men vill vaccinera sig, kan en mognadsbedömning erbjudas på ungdomsmottagningen.

Vaccination mot covid-19 för invånare över 18 år

Andelen vaccinerade i länet fortsätter öka i stadig takt. Nästan 68 % av den vuxna befolkningen i länet har fått minst en vaccindos och 46 % har fått två doser. 14 juli rapporterades att 178 895 vaccindoser är givna i länet, varav 105 337 av dem är dos 1.

Det är fortsatt högt tryck på vaccinationsbokningarna men tiderna går inte åt riktigt lika snabbt som tidigare.

Vi vill uppmana kronobergarna att vaccinera sig, även under semestern. Just nu finns det gott om tider hos flera vaccinatörer och nya tider läggs ut löpande, så, du som vill vaccinera dig - håll gärna utkik efter tider och boka in dig, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Antalet smittade fortsatt på en relativt låg nivå

Smittspridningen ligger fortsatt på en relativt låg nivå i Kronoberg, färre än 50 nya fall per vecka men det exakta antalet varierar lite från vecka till vecka. Under vecka 27 var det totalt 26 nya fall och de flesta var i åldersgruppen 20-24 år boende i Växjö kommun. Andelen för deltavarianten i länet ligger nu på ca 40-50 %, jämfört med ca 60 % nationellt.

De som insjuknar nu är framför allt yngre personer som i de allra flesta fall är ovaccinerade. Bland de äldre åldersgrupperna som blivit vaccinerade är det mycket få nya fall - det visar på vaccinets goda effekt, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Uppmaningen till kronobergarna är fortsatt att orka hålla i och hålla ut för att inte riskera att det blir ytterligare ökning av smittade personer. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och testa sig, vara noga med handhygienen, hålla avstånd och undvika situationer med trängsel.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Anhöriga till gravida tillåts närvara vid ultraljud

Region Kronoberg tog under torsdagen beslut om att från och med 26 juli tillåta anhöriga att närvara vid ultraljudsundersökning på Kvinnoklinikens mödravård igen.

Det känns bra att åter kunna ge möjligheten till blivande föräldrar att tillsammans ta del av undersökningen, säger Jennie Sjöman, vikarierande verksamhetschef för kvinnokliniken.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

30 juli 2021

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planer...

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...