Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 december 2020

Lägesrapport: ”Väldigt bekymmersamt”

Kronoberg har en väldigt allvarlig situation med ökad smittspridning av covid-19 i länet. Förra veckan var det 929 positiva fall, högsta siffran hittills på en vecka. Andelen positiva analyser också högre än tidigare, 21 procent.

Hittills innevarande vecka ser vi också ökad provtagning, ökat antal fall och ökad andel positiva analyser jämfört med förra veckan.

Det ser väldigt bekymmersamt ut inför jul och nyår. Nu mer än någonsin måste varje person ta även milda symtom på allvar och se till att julen blir en tid då alla hjälps åt med att minska smittspridningen och inte att det blir tvärtom, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Det är fortsatt hög smittspridning i Växjö kommun men även Alvesta och Tingsryd ökat jämfört med föregående veckor.

Läs mer i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Följande gäller i julhelgen:

  • Umgås bara i en mindre krets för att minska risken för att sprida smittan vidare. Avstå från att fira fysiskt med personer som du normalt inte brukar träffa – men umgås gärna digitalt.
  • Gör anpassningar i julfirandet så att ni kan hålla avstånd och umgås utomhus om det går. Undvik att vara nära varandra i trånga utrymmen under en längre tid.
  • Var extra observant även på milda sjukdomssymtom och var beredd på att ställa in möten med andra människor, för att undvika risken för smittspridning.
  • Begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt och tänk igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet.

Ännu en ny covidavdelning öppnas

På grund av att antalet covidpatienter med behov av sjukhusvård fortsätter att öka har en femte covidavdelning öppnats under onsdagen den 23 december. Den här gången är det avdelning 5 på Centrallasarettet Växjö som görs om till covidavdelning. Samtidigt säkerställer vi vårdplatser för andra diagnosgrupper efter bästa förmåga. Sjukhusens dagverksamheter uppmanas att bidra med personal till vårdavdelningar och en önskan om personalförstärkning har även gått ut till andra delar av regionens verksamheter.

Den stora ökningen i samhället belastar sannolikt även sjukhusen. Ofta dröjer det ungefär en vecka efter insjuknandet innan sjukhusbehov uppstår.

Det är allmänhetens förmåga att minska smittspridningen som avgör belastningen på sjukvården just nu. Våra invånare kan också bidra genom att inte ta onödiga risker och på så sätt undvika olyckor som kan kräva vård, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

För att fortsatt minska antalet personer som vistas på sjukhusen uppmanas närstående till patienter att bara besöka sjukhusen i begränsat antal vid särskilda skäl.

Vaccinering mot covid-19

Preliminärt landar de första doserna av vaccinet i Kronoberg under julhelgen och de första vaccinationerna planeras att genomföras så snart som möjligt efter leverans. Detta blir inom den kommunala hälso- och sjukvården i enlighet med den prioriteringsgsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Psykiatrin i stabsläge

Den 21 december gick psykiatrin upp i stabsläge, det lägsta av tre beredskapslägen. Verksamheten befinner sig i ett ansträngt läge på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen.

Personer som varit i Storbritannien och kommit till Sverige efter 12 december ska testas för covid-19

På grund av att en ny variant av coronaviruset rapporterats från Storbritannien ska alla personer som varit i Storbritannien och kommit till Sverige efter 12 december ska testas för covid-19 så snabbt det går efter ankomst till Sverige – det gäller även personer utan symtom.

Läs mer på 1177.se, scrolla ner till rubriken Du som har varit i Storbritannien

 

Relaterade nyheter

Bättre resultat än prognosticerat för 2020

26 januari 2021

Region Kronobergs bokslutskommuniké för 2020 är nu färdig. Regionen redovisar ett preliminärt balanskravsresultat på 395 miljoner kronor för 2020, 242 miljoner kronor mer än resultatmålet för året.

Fall av brittisk virusvariant i Kronoberg

25 januari 2021

Ett fall av den brittiska virusvarianten av muterat coronavirus har hittats i Kronoberg. Svaret kom i helgen.

Regionstyrelsen sammanträder den 26 januari

25 januari 2021

Den 26 januari klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att fortsatt delta digitalt. Här är några a...

Lägesrapport: Viktigt att fortsätta följa rekommendationer trots lägre smittspridning

22 januari 2021

Den senaste veckan har antalet inneliggande patienter med covid-19 minskat till ungefär 50, efter att ha legat på runt 60 ett antal veckor. Smittspridningen minskade också förra veckan med färre antal...