Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

22 januari 2021

Lägesrapport: Viktigt att fortsätta följa rekommendationer trots lägre smittspridning

Den senaste veckan har antalet inneliggande patienter med covid-19 minskat till ungefär 50, efter att ha legat på runt 60 ett antal veckor. Smittspridningen minskade också förra veckan med färre antal positiva fall och lägre andel positiva analyser. Vaccinationen är i full gång och pågår just nu bland särskilda boenden och hemtjänsten. Fas 2 där personer som är över 70 ska vaccineras förväntas påbörjas i februari.

Förra veckan gick smittspridningen ner med en mindre andel positiva tester. Andelen positiva analyser låg på ungefär 16 procent under vecka 2 och knappt 700 personer konstaterades ha covid-19. 

Den här veckan ser ut att bli ungefär som förra veckan, så det är väldigt viktigt att fortsätta följa rekommendationerna så att smittspridningen inte ökar igen, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare. 
Nedgången under förra veckan tyder på att ledigheterna under jul och nyår inte har bidragit till en ökning av smittspridningen.
 
Läs mer i smittskyddsläkarens rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccinationerna i full gång

Vaccinationerna fortsätter enligt planen och påverkas inte av den minskade leveransen av Pfizers vaccin. Det finns en preliminär tidplan för de olika faserna. 

Även om det är väldigt osäkert när vi får vaccinleveranser har vi har gjort en tidplan som vi utgår från. Men det är leveranserna som styr när vaccineringen i de olika faserna kan påbörjas, säger Lena Andersson Nazzal.
Just nu pågår fas ett, där en stor del av vaccinationen inom SÄBO är klara och fortsätter inom hemtjänsten. I fas två ska personer över 70 år vaccineras och Folkhälsomyndighetens rekommendation är att de äldsta ska vaccineras först. Även personer över 18 år som får insatser enligt LSS ingår i denna gruppen.
 
Vi räknar med att vi ska kunna starta fas två i februari, förutsatt av vi får de vaccinleveranser som behövs, men vi utgår från det. Dessa vaccinationer kommer framför allt ske på vårdcentralerna, säger Lena Andersson Nazzal.
Under vecka fyra och fem kommer alla födda 51 eller tidigare få ett brev hem med information hur vaccineringen kommer gå till.

I fas tre ska personer under 70 i riskgrupper vaccineras, denna fas påbörjas efter fas två men det är ännu inte klart när. Övriga personer över 18 år vaccineras i fas fyra, som beräknas påbörjas i  april eller maj.

Information om vaccinering på 1177.se

På 1177.se publiceras information löpande. I dagsläget kan du inte ringa din vårdcentral för att boka vaccination. Vi ber dig att inte heller ringa vården för att få svar på frågor om vaccinationen. När många ringer in med vaccinfrågor är risken att de som är sjuka inte kommer fram.

Extraplatser för avlidna

En kylcontainer kommer återigen placeras utanför sjukhuset i Växjö, mot Strandbjörket till. Containern beställs i förebyggande syfte för att ha extra reservplatser för avlidna och undvika att hamna i ett läge där det inte finns platser. En kylcontainer stod även uppställd utanför sjukhuset under våren och sommaren 2020, men behövde inte användas.

Pressträff 22 januari

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, ger en lägesbild gällande smittspridning i länet. Lena Andersson Nazzal, vaccinationssamordnare, berättar om arbetet med covid-vaccinationen. Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, berättar om insatser för kulturen och åtgärder för att minska arbetslösheten.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...

Alla vaccinationsdoser används - inget sparas!

24 februari 2021

Region Kronoberg får många frågor om de vaccindoser som kommer till Kronoberg och hur de används.

Ökat förtroende för vården i Kronoberg

24 februari 2021

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat i Region Kronoberg under pandemin. Allt fler invånare anser också att vården utförs på lika villkor i länet.