Fler nyheter

30 april 2020

Lägesuppdatering från Region Kronoberg 30 april

Coronaviruset fortsätter påverka hälso- och sjukvården, hela regionen – och hela länet. Region Kronoberg förbereder sig för en ökning av antalet smittade. Här är en del av det som just nu händer i regionen.

Vi har konstaterad smittspridning av coronavirus i hela Kronobergs län.

 • Antal konstaterade fall av covid-19: 311
 • Inlagda på sjukhus: 20, varav 5 på IVA (intensivvårdsavdelning)
 • Antal avlidna: 24
 • Medelålder, konstaterade fall: 57 år
 • Andel kvinnor, konstaterade fall: 67 procent
 • Antal provtagna: ca 2 550
 • Antal friskförklarade: 97

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här

Följsamhet till rekommendationer påverkar utvecklingen i Kronoberg

Region Kronoberg fortsätter att vädja till alla kronobergare att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ju fler som följer rekommendationerna, desto större chans att vi kan hålla nere smittspridningen i vårt län och ge vården förutsättningar att kunna ta hand om alla som behöver vård.

 • Var noga med handhygienen! Händerna är den värsta smittspridaren – tänk på att viruset kan finnas på till exempel handtag och andra ytor i offentliga miljöer.
 • Var extra rädd om de äldre.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Undvik trängsel – håll avstånd till andra (helst minst 1,5 meter). 
 • Res inte i onödan.

Fortsatt stort fokus på materialförsörjning

Behovet av skyddsmaterial, läkemedel och annan utrustning är fortsatt en mycket prioriterad fråga i Region Kronoberg, som många i organisationen arbetar intensivt med. Vi söker hela tiden alternativa lösningar för att täcka behoven, och samarbetar också med andra regioner och nationella myndigheter.

Stöd till kommunerna

Region Kronoberg stöttar kommunerna på många sätt, bland annat genom utbildning och operativt stöd från våra sjuksköterskor på vårdhygien, och med provtagning av personal i kommunerna. Även när det gäller material kan vi stötta kommunerna. Regionen har bland annat beslutat att köpa in 15 syrgaskoncentratorer som vi fördelar till de kommuner som har brist på syrgasflaskor. Region Kronobergs intensiva arbete med materialförsörjningen har också lett till att vi nu har mycket god tillgång på visir, och kan via länsstyrelsen dela ut visir till kommuner som behöver sådana.

Kampanjen #sverigesplanastekurva drar igång

Idag drar Region Kronoberg igång en kampanj med syftet att skapa uthållighet kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Grundbudskapet är att vi ska skapa Sveriges planaste kurva. Kampanjen kommer framöver att synas i sociala medier, i annonser, på våra webbplatser och ute på stan. I kampanjarbetet samarbetar vi med kommunerna i länet.

Läs mer om kampanjen här

Krisstöd till våra medarbetare

Vi befinner oss i en helt ny situation som är ansträngande på olika sätt för många av våra medarbetare. Regionen har flera olika interna stödfunktioner, och erbjuder stödinsatser till chefer, medarbetare och arbetsgrupper som upplever psykisk påfrestning. Stödet kan till exempel handla om avlastningssamtal eller reflektionsstöd i grupp eller individuellt.