Fler nyheter

28 april 2020

Lägesuppdatering från Region Kronoberg 28 april

Coronaviruset påverkar fortsatt hälso- och sjukvården. Region Kronoberg förbereder sig för en ökning av antalet smittade. Här är en del av det som just nu händer i regionen.

  • Vi har konstaterad smittpridning av coronavirus i hela Kronobergs län.
  • Antal konstaterade fall av covid-19: 284
  • Inneliggande patienter: 17, varav 7 på IVA (intensivvårdsavdelning)
  • Antal avlidna: 19
  • Medelålder, konstaterade fall: 57 år
  • Andel kvinnor, konstaterade fall: 67 procent (övervikten på kvinnor kan förklaras av att många av de provtagna är vårdpersonal, där andelen kvinnor är stor)
  • Antal testade: ca 2 550
  • Antal friskförklarade: 97

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här 

I början av vår kurva

Kronoberg ligger några veckor efter exempelvis Region Stockholm, och är fortfarande bara i början av smittspridningen. Det är mycket viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen och få en så platt kurva som möjligt. På så sätt kan vi spara liv och ge vården möjlighet att ta hand om alla som behöver! Fortsatt gäller alltså: tvätta händerna ofta och noga, håll avstånd till andra, stanna hemma om du har förkylnings- eller influensasymtom, var extra rädd om de äldre och res inte i onödan.

Fler IVA-patienter

Antalet covid-19-patienter som skrivs in på våra sjukhus ökar, men efterhand skrivs också patienter ut. Därför har vi ett ganska konstant antal inneliggande covid19-patienter just nu. Dock har antalet patienter på IVA (intensivvårdsavdelning) ökat något.

Region Kronoberg provtar fler än många andra regioner

Region Kronoberg ligger långt fram när det gäller provtagning. Vi har hög analyskapacitet i förhållande till vår storlek; de senaste veckorna har mikrobiologen analyserat cirka 2 550 prover. Vi provtar endast personer som behöver läggas in på sjukhus eller finns på kommunala boenden, samt personal i vård och omsorg. Patientprover prioriteras alltid före personalprover. Personal provtas framför allt för att kunna komma tillbaka till arbetet snabbare. (Det finns regioner som knappt har någon möjlighet att köra personalprover alls.)

Ökad arbetslöshet i länet

Antalet arbetslösa, varslade och permitterade ökar i Kronobergs län, som en följd av coronaepidemin.

Sök vård om du behöver!

På grund av den rådande situationen har vi bett kronobergarna att inte söka vård om de inte verkligen behöver – men på vissa ställen kommer signaler om att patienter tolkar detta lite för hårt. Det är viktigt att ta symtom på allvar och kontakta vården om man behöver!

Kampanj för att hålla i och hålla ut på gång

Inom några dagar kommer Region Kronoberg att sjösätta en kommunikationskampanj riktad till kronobergarna. Mycket tyder på att det finns en viss informationströtthet kring corona, och vi behöver kommunicera på lite nya sätt för att tydliggöra att alla fortfarande behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.