Fler nyheter

16 april 2020

Lägesuppdatering från regionen

Coronaviruset påverkar fortsatt sjukvården stort. Här är en del av det som just nu händer i regionen.

  • Stort fokus på material- och läkemedelsförsörjning. Regionservice, upphandlingsenheten och säkerhetsenheten arbetar nära tillsammans för att säkra materialförsörjningen nu och framåt. Samma sak sker vad det gäller läkemedel, där regionens läkemedelsenhet arbetar för att upprätthålla en god framförhållning. Två gånger per vecka stäms även lager och tillgång av vid regionens särskilda krisledningsmöten. Region Kronoberg har också ett nära samarbete med Sveriges regioner kring inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial. 
  • Fortsatt inställda operationer. Regionstaben fattade i dag beslut om att planerad kirurgi och ingrepp som kan vänta fortsatt är inställda tills vidare. Tidigare har beslutet gällt till den 26 april. Beslutet prövas varje vecka. 
  • Utökad provtagningskapacitet hos mikrobiologen. Från och med nästa vecka kommer klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge att kunna analysera upp till 200 prover per dag, 100 från Blekinge och 100 från Kronoberg.  
  • Vi förbereder oss på olika sätt för att öka det psykologiska stödet till medarbetare. 
  • Presentkort utdelade. I dag fick anställda inom regionen de presentkort som skänkts genom initiativet ”Tillsammans för Växjö”. Totalt handlar det om 1530 presentkort på luncher på restauranger i Växjö. 
  • I dagarna landar en tidning från Region Kronoberg i brevlådan hos drygt 20 000 hushåll i länet där det finns minst en person som är över 70 år, en grupp som är extra utsatt just nu. Med tidningen vill vi sprida information, tips och kanske lite hopp och inspiration.

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...