Fler nyheter
Foto: Hans Runesson Foto: Hans Runesson

24 april 2020

Lägst andel sjukhusförvärvade trycksår i Kronoberg

Andelen patienter som får trycksår på sjukhus i regionen fortsätter att minska. 1,4 procent av de inneliggande patienterna hade i årets nationella mätning fått trycksår under sin sjukhusvistelse.

Kronoberg är den region som har lägst andel sjukhusförvärvade trycksår: 1,4 procent jämfört med 12 procent hos den region med högst andel. Det är en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2019 och 7 procentenheter jämfört med 2018.

Att minska trycksår och andra vårdrelaterade skador är en nyckel för att både minska patienternas lidande och att sänka sjukvårdens kostnader. När det gäller trycksår i Region Kronoberg är framgången ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete hos våra medarbetare, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.

Mätningen genomfördes i vecka 10 strax innan sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset. Punktmätningar genomfördes en given dag på de patienter som då låg inne.

Läs mer om resultatet hos SKR

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...