Fler nyheter
På Lagans familjecentral arbetar BVC-sköterskan Åsa Lindén, förskolelärare Lena-Marie Järlid samt Birgitta Hammarlund, socialtjänstens råd och service. På Lagans familjecentral arbetar BVC-sköterskan Åsa Lindén, förskolelärare Lena-Marie Järlid samt Birgitta Hammarlund, socialtjänstens råd och service.

4 mars 2020

Länets äldsta familjecentral i nya lokaler

Lagans familjecentral har fyllt 20 år och flyttat in i nya lokaler på Bergalyckan. Den 29 februari hölls ett öppet hus för att fira de nya, gemensamma lokalerna med Bergalyckans nya förskola.

Lagans familjecentral var den första familjecentralen som Region Kronoberg startade tillsammans med Ljungby kommun för 20 år sedan. Efter 20 år och en fjärde flytt har de nu flyttat in i Bergalyckan och fått ändamålsenliga lokaler.

Familjecentralen är en viktig mötesplats i Lagan för barnfamiljer. Den vänder sig till barn upp till sex år och deras vårdnadshavare. På en och samma plats erbjuds tjänster/service som har stor betydelse för barn och vårdnadshavares hälsa och välbefinnande. Verksamheten anpassas och utformas hela tiden efter besökarnas önskemål och behov, men även det som Åsa Lindén, Lena-Marie Järlid och Birgitta Hammarlund vill skapa diskussion och ge kunskap om.

Familjecentralens uppdrag

Familjecentralens mål är att i samverkan med vårdnadshavare och utifrån familjens livssituation främja en god hälsa, trygg anknytning, gynnsam fysisk samt psykisk och social utveckling för barnen. Genom samarbete och fler ögon kan förskolelärare, socialtjänst och BVC-sköterska tillsammans stärka skyddet för barnen som visar ogynnsam utveckling. Det är familjecentralens styrka.