Fler nyheter
En läkare lyssnar på hjärtat på en patient.

16 september 2022

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och delad tjugonde plats för båda sjukhusen i den övergripande rankningen av landets bästa sjukhus för AT-läkare.

Det är glädjande att vi intar topplaceringar i två av fyra kategorier. Utbildningstjänsterna är den absolut viktigaste vägen in för nya läkare i regionen, därför är det viktigt för vår framtida kompetensförsörjning att de blir väl omhändertagna och får en givande utbildning, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Varje år rankar Sveriges yngre läkares förening, SYLF, sjukhusen i landet genom enkäter inom fyra olika områden – medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. AT-rankningen används av läkarstudenter som ska söka allmäntjänstgöring (AT) för att få en snabb och tydlig överblick kring hur olika AT-orter placerar sig i förhållande till varandra. Placeringen baseras på frågor kring hur tidigare AT-läkare bedömt hela sin AT, något som i år resulterat i flera bra placeringar för Region Kronobergs två sjukhus.

Ljungby lasarett rankas som bäst i hela landet inom kirurgiavsnittet som innefattar kirurgi, ortopedi och anestesi – en placering som sjukhuset dessutom haft flera gånger förr.

Ytterligare ett glädjeämne är att Växjös medicinplacering rankas som näst bäst i landet. Det gör att båda våra sjukhus placerar sig i topp i två av fyra områden, säger Martin Isegran, AT/BT-chef och överläkare.

Martin Isegran menar att rankningen ger en bra fingervisning kring vad vi lever upp till samt vad vi kan behöva förbättra.

Bättre resultat inom psykiatrin

Inom kategorin psykiatri når både Växjö och Ljungby det högsta resultatet på många år.

Enligt min data som går tillbaka till 2010 har vi aldrig haft så här bra resultat inom psykiatridelen, med ett snitt på 5,47 respektive 5,33 av 6 möjliga. Det är ett fint kvitto på att psykiatriplaceringen är välfungerande för både Växjö och Ljungbys AT-läkare, säger Martin Isegran.

Delad tjugondeplats för båda sjukhusen i övergripande rankningen

Sett till den övergripande placeringen för Växjö och Ljungby så är det framför allt glädjande för Ljungby som tar sig upp från förra årets 57:e plats till årets 20:e plats. Där är det framför allt medicinavsnittet som lyft sig från förra årets bottenplacering och dessutom att sjukhuset åter blivit landets bästa inom kirurgi, säger Martin Isegran.

Vad gäller Växjö lasarett har det skett ett tapp från förra årets 18:e plats till delad 20:e plats. Enligt rankningen sker det stora tappet i Växjö inom allmänmedicin och det kollegiala stödet där.

Efter diskussion med regionens AT-studierektorer i primärvården så är en första analys att primärvårdens allt svårare bemanningssituation är en möjlig förklaring till att en del AT-läkare känt sämre kollegialt stöd, även om de absolut flesta uppger att de är väldigt nöjda med sin primärvårdsplacering när de slutar, säger Martin Isegran.

Bra AT-placering kan gynna framtidens rekrytering

Även om både Ljungby och Växjö placerat sig bra i flertalet av rankningarna är det ett ständigt arbete att upprätthålla utbildningskvalitén och se över förbättringsområden. Utöver rankningen gör regionen egna utvärderingar för att fånga AT-läkarnas synpunkter och förbättringsförslag.

Genom att vara noggrann med att placeringarna håller hög kvalitet ska AT-läkare få en bra utbildning samtidigt som de får en positiv bild av arbetsplatsen och de olika specialiteterna.

Förhoppningen är att det ska leda till att AT-läkaren sedan väljer den specialiteten i framtiden och på så sätt underlättar vi rekryteringen på längre sikt, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs mer om rankningen hos Sveriges läkarförbund, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Självskadebeteende vanligare än väntat bland rättspsykiatriska patienter

31 augusti 2022

Mer än två tredjedelar av rättspsykiatriska patienter har någon gång skadat sig själva eller försökt begå suicid, visar ny forskning. Risken för självskadebeteende ökar om personen haft traumatiska up...

Felaktigt vaccinationsutskick till invånare

30 augusti 2022

Tyvärr blev det fel när Region Kronoberg skickade ut ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 till personer som tillhör riskgrupp och har så kallad immunbrist. 1 300 personer har fått breve...

”Tänk rehab” har lett till nominering till Årets fysioterapeut

26 augusti 2022

Fanny Simonsson på lasarettsrehab i Växjö har blivit nominerad till Årets fysioterapeut för sitt arbete med tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen. Målet med ”tänk rehab” är blan...

Dags för höstens vaccination mot covid-19

24 augusti 2022

I veckan skickas det ut brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19 till invånare över 80 år samt riskgrupper. Den 1 september påbörjar Region Kronoberg höstens vaccination som ge...

Ökad smittspridning i länet

24 augusti 2022

Smittspridningen av covid-19 i Kronoberg har ökat sedan början av sommaren. Antalet inneliggande patienter har ökat senaste veckorna och nu vårdas cirka 15 patienter på sjukhus, antigen på grund av co...