Visa alla nyheter
En läkare lyssnar på hjärtat på en patient.

16 september 2022

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och delad tjugonde plats för båda sjukhusen i den övergripande rankningen av landets bästa sjukhus för AT-läkare.

Det är glädjande att vi intar topplaceringar i två av fyra kategorier. Utbildningstjänsterna är den absolut viktigaste vägen in för nya läkare i regionen, därför är det viktigt för vår framtida kompetensförsörjning att de blir väl omhändertagna och får en givande utbildning, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Varje år rankar Sveriges yngre läkares förening, SYLF, sjukhusen i landet genom enkäter inom fyra olika områden – medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. AT-rankningen används av läkarstudenter som ska söka allmäntjänstgöring (AT) för att få en snabb och tydlig överblick kring hur olika AT-orter placerar sig i förhållande till varandra. Placeringen baseras på frågor kring hur tidigare AT-läkare bedömt hela sin AT, något som i år resulterat i flera bra placeringar för Region Kronobergs två sjukhus.

Ljungby lasarett rankas som bäst i hela landet inom kirurgiavsnittet som innefattar kirurgi, ortopedi och anestesi – en placering som sjukhuset dessutom haft flera gånger förr.

Ytterligare ett glädjeämne är att Växjös medicinplacering rankas som näst bäst i landet. Det gör att båda våra sjukhus placerar sig i topp i två av fyra områden, säger Martin Isegran, AT/BT-chef och överläkare.

Martin Isegran menar att rankningen ger en bra fingervisning kring vad vi lever upp till samt vad vi kan behöva förbättra.

Bättre resultat inom psykiatrin

Inom kategorin psykiatri når både Växjö och Ljungby det högsta resultatet på många år.

Enligt min data som går tillbaka till 2010 har vi aldrig haft så här bra resultat inom psykiatridelen, med ett snitt på 5,47 respektive 5,33 av 6 möjliga. Det är ett fint kvitto på att psykiatriplaceringen är välfungerande för både Växjö och Ljungbys AT-läkare, säger Martin Isegran.

Delad tjugondeplats för båda sjukhusen i övergripande rankningen

Sett till den övergripande placeringen för Växjö och Ljungby så är det framför allt glädjande för Ljungby som tar sig upp från förra årets 57:e plats till årets 20:e plats. Där är det framför allt medicinavsnittet som lyft sig från förra årets bottenplacering och dessutom att sjukhuset åter blivit landets bästa inom kirurgi, säger Martin Isegran.

Vad gäller Växjö lasarett har det skett ett tapp från förra årets 18:e plats till delad 20:e plats. Enligt rankningen sker det stora tappet i Växjö inom allmänmedicin och det kollegiala stödet där.

Efter diskussion med regionens AT-studierektorer i primärvården så är en första analys att primärvårdens allt svårare bemanningssituation är en möjlig förklaring till att en del AT-läkare känt sämre kollegialt stöd, även om de absolut flesta uppger att de är väldigt nöjda med sin primärvårdsplacering när de slutar, säger Martin Isegran.

Bra AT-placering kan gynna framtidens rekrytering

Även om både Ljungby och Växjö placerat sig bra i flertalet av rankningarna är det ett ständigt arbete att upprätthålla utbildningskvalitén och se över förbättringsområden. Utöver rankningen gör regionen egna utvärderingar för att fånga AT-läkarnas synpunkter och förbättringsförslag.

Genom att vara noggrann med att placeringarna håller hög kvalitet ska AT-läkare få en bra utbildning samtidigt som de får en positiv bild av arbetsplatsen och de olika specialiteterna.

Förhoppningen är att det ska leda till att AT-läkaren sedan väljer den specialiteten i framtiden och på så sätt underlättar vi rekryteringen på längre sikt, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs mer om rankningen hos Sveriges läkarförbund, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...