Fler nyheter

14 augusti 2020

Länstrafiken Kronoberg följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten tagit fram för kollektivtrafiken på grund av covid-19 står fortfarande fast och Länstrafiken Kronoberg fortsätter att följa dem.

Långsamt börjar pendlarna gå tillbaka till jobbet efter semestrarna och skolorna förbereder inför en ny hösttermin. Därför påminner nu länstrafiken resenärer om att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att tillsammans hjälpas åt att motverka smittspridning.

Länstrafiken uppmanar resenärer bland annat att hålla avstånd och att om möjligt välja andra färdmedel, till exempel att gå eller cykla, att inte resa i rusningstrafik och arbeta hemifrån om det går samt att välja bort onödiga buss-och tågresor. Detta för att minska trängseln ombord på bussar och tåg.

Du ska endast resa om du är symtomfri från covid-19. Är du i riskgrupp eller över 70 år bör du undvika att resa med kollektivtrafik.

Dialog med skolorna i kommunen

Under vecka 33-34 börjar höstterminen och elever i Kronoberg ska återigen börja gå i skolan vilket kan orsaka trängsel på bussar och tåg.

I samband med skolstarten så för vi dialog med skolorna i länet för att se över vilka lösningar vi kan komma fram till för att minska på trängsel i bussarna under rusningstrafik, säger trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C).

Du behöver ha giltig biljett

Det är sedan tidigare i sommar inte möjligt att köpa biljett ombord på en stor del av länstrafikens bussar, detta på grund av föreläggande som går ut på att skydda förarna mot smittspridning och det är därmed avstängt fram till föraren. Alla som reser måste dock ha giltig biljett.

Information om hur du kan köpa biljett samt övrig information om länstrafikens åtgärder kopplat till covid-19

Relaterade nyheter

Coronabil – inte längre något läskigt och obekant

16 september 2020

Efter fyra månader har det obehagliga och obekanta kring en specialiserad coronabil kommit att bli allt mer normaliserat och självklart. Föraren, Mahmud Suwan, som kör de bekräftade eller misstänkt s...

Markköp klart för ny bussdepå

2 september 2020

Under onsdagens regionfullmäktige fattades beslut om köpet av två bolag och tillhörande fastigheter på Norremark i Växjö. Där ska en ny depå för elbussar byggas.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.

Viktigt besked från Trafikverket om tågtrafiken i Kronoberg

2 juni 2020

I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspå...