Fler nyheter

23 mars 2021

Lärande kafé är en del av framtidens vård

Att utbilda patienter i grupp för att stärka dem i deras sjukdom har pågått i Region Kronoberg under en lång tid. Modellen som kallas lärande kafé har under åren utvecklats och har visat sig möjliggöra delaktighet i vård och behandling, stärker egenvårdsförmågan hos patienten och motsvarar framtidens krav på personcentrerad vård.

Allt startade med att diabetespatienter bjöds in till traditionell gruppundervisning med ett gediget utbildningsmaterial och ett förutbestämt upplägg där de fick utbildning kring sin sjukdom men även träffa andra i samma situation.

 Vi fick förmedla kunskap men kunde även ta till oss kunskap från patienterna. Träffarna var väldigt uppskattade men efter vår utvärdering kunde vi se att patienterna föll tillbaka i gamla mönster efter att träffarna avslutades. Då började vi söka efter hur vi skulle främja kvarstående förändringar. Vi ställde oss frågan hur ett långvarigt lärande skapas, berättar Karin Johansson som är diabetessamordnare i Region Kronoberg.
Detta blev upprinnelsen till Karins avhandling ”Reflektion, insikt och ansvar. Lärandet i att leva med diabetes”. Studierna har utgått från patienters upplevelse av att lära sig och sjuksköterskors upplevelse av att stödja lärandet i Kronobergs.

Patienten kunskaper tas tillvara

Lärande kafé utvecklades med inspiration av den norska modellen Laering og mestring. Avsikten är att förmedla kunskap som är relevant för deltagarna, som de förstår och har nytta av. Det unika med modellen är att gruppträffarna planeras, genomförs och utvecklas tillsammans med av en vårdpersonal tillsammans med en erfaren patient. Avsikten är att stödja samskapande mellan vårdpersonal och patienter för att stärka egenkraft. Genom dialog och erfarenhetsutbyte utmanas tidigare förståelse och nya insikter växer fram.


En av många exempel handlar om Britta som berättade om sina höga blodsockervärden efter måltider. Då sa en annan deltagare.

Behöver inte du insulin?
Det tycker min diabetessjuksköterska också, men jag vill försöka med att ändra kosten och öka ¬motionen istället, menar Britta.
Därpå sade den andra.
 Så tänkte jag med, men det går inte. Nu har jag fått insulin och det har blivit så bra.
Resultatet blev att Britta gick till sin diabetessjuksköterska och sa att hon nu är beredd och vill börja med insulin. Blodsockret blev bra och det dåliga samvetet försvann.

Som ledare av lärande café är det viktigt att man utmanar deltagarna att tänka nytt och andras erfarenheter kan även vara motiverande, berättar Karin.
Det är viktigt att se patienter och vårdpersonal som likvärdiga experter och lyfta fram värdet av samverkan för att stödja patienter och närstående att ta eget ansvar att bemästra sin situation. Detta avses motverka passivitet och beroendeställning. Ett tankeväckande citat från en patient är.

Jag känner mig frisk, även om jag har pump och mätare, för jag vet hur jag ska göra.

Aktiva patienter

Modellen har visat sig möjliggöra delaktighet i vård och behandling och stärker egenvårdsförmågan. Genomförandet sker med respekt för allas kunskaper och erfarenheter och är inkluderande och dynamisk. Möjligheten att träffa andra i samma situation upplevs som mycket betydelsefull.

En patient beskrev tidigare erfarenheter såhär:
”Jag har varit på så många föreläsningar. Man lyssnar och tycker det låter bra men sen går man hem och gör som man gjort tidigare”

Det som särskiljer min första patientutbildning i grupp mot lärande kafé är det personcentrerade förhållningsättet med både inifrån- och utifrånperspektiv, dialog och gemensamt ansvar för att innehållet motsvarar deltagarnas önskemål och behov.
I Kronoberg har lärande kafé anordnats för patienter med astma/kol, diabetes och föräldrar till hjärtsjuka barn. Nationellt har det anordnats för patienter och närstående med många olika sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Relaterade nyheter

På onsdag välkomnas medicinska riskgrupper mellan 60-64 år att boka tid för vaccinering

19 april 2021

Region Kronoberg går nu in i det som kallas fas 3 av vaccinationen mot covid-19. I veckan bjuder vi in medicinska riskgrupper mellan 60-64 år. Tider finns tillgängliga att boka från och med onsdag den...

Tillfällig avstängning av blodflöde i samband med operation ledde till amputation

16 april 2021

En patient med svår diabetes genomgick en operation i ena foten. Rutinmässiga åtgärder under operationen ledde till nedsatt blodcirkulation i benet och i förlängningen till underbensamputation. Nu anm...

Lägesrapport: "Vi måste bryta smittkedjan tidigare"

16 april 2021

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och läget på sjukhusen är ansträngt. Samtidigt fortgår vaccineringen av de som är 65 år eller äldre, och under nästa vecka öppnar tidsbokningen för medicins...

Förändring i hälso- och sjukvårdens organisation

15 april 2021

Hälso- och sjukvården genomför en förändring i den övergripande organisationsstrukturen för att underlätta kommande steg i utvecklingen av vården.