Fler nyheter
Porträttbild med en skugga av en person i förgrunden. Lena Hallengren, socialminister, lyssnar på Lise-Lotte Norström från Åklagarkammaren som berättar om Barnahus.

24 september 2021

Lena Hallengren besökte verksamheter med barnet i fokus

Socialminister Lena Hallengren besökte Region Kronoberg under fredagen. Hon träffade representanter från flera verksamheter med barnet i fokus: En väg in, Barnahus och Barnens bästa gäller.

Jag försöker vara ute i många olika verksamheter i olika delar av landet. Sedan har pandemin satt stopp för det, så det känns väldigt spännande att komma ut igen, säger Lena Hallengren (S), socialminister.

”Intressant sätt att öka tillgängligheten”

Samtliga verksamheter Lena Hallengren (S) lyssnade till är goda exempel på samverkan. En väg in hjälper barn och ungdomar 6-18 år med psykisk ohälsa att snabbt få stöd på rätt vårdnivå. 

Jessica Roström är avdelningschef på En väg in.

En väg in ger råd och stöd till barn, ungdomar, föräldrar och professionella kring psykisk ohälsa. Verksamheten har nu varit igång i 1,5 år. Uppdraget är att göra likvärdiga bedömningar av beskriven problematik med hjälp av strukturerade metoder och vid behov hjälpa vidare i vården. Tillgängligheten är god och vi uppnår målet om bedömning inom tre dagar, berättar Jessica Roström, avdelningschef på En väg in.

Lena Hallengren tyckte att En väg in var ett bra exempel på hur man kan öka tillgängligheten.

En väg in tycker jag var väldigt intressant. Det är viktigt att fundera över hur vi ökar tillgängligheten på alla tänkbara sätt. För hela hälso- och sjukvården, men att mota en psykisk ohälsa hos barn och unga är vi nog många som känner sig berörda av, säger Lena Hallengren.

Gott exempel på myndighetssamverkan

Barnahus jobbar med myndighetssamverkan i länet när det gäller misstänkta brott mot barn, men barnens upplevelse och behov i centrum.

Barnahus är ett gott exempel på en god myndighetssamverkan med barnets bästa i fokus. Målet för samverkan är att ge barn som misstänks vara utsatta för ett brott den hjälp som de behöver i form av rättstrygghet, gott bemötande, skydd och vid behov kris- och behandlingsinsatser. Barn är särskilt utsatta i en rättsprocess och det är av stor vikt att alla professionella som finns runt barnet strävar efter att det ska blir så bra som möjligt, berättar Maria Elfving och Sara Ganslandt som är samordnare.

Länsgemensamt arbetssätt med barnet i fokus

På eftermiddagen fick Lena Hallengren en dragning av Barnens bästa gäller! i Kronoberg som arbetar med att ta fram ett länsgemensamt arbetssätt kring alla barn och unga i länet, Kronobarnsmodellen.

De var intresserade av att höra om vad som gör vårt arbete unikt. Jag har försökt lyfta – inte bara på sättet vi arbetar med barn – utan också hur vi jämkat arbetet med god nära vård, berättar Erika Lagergren, processledare Barnens bästa gäller.

Relaterade nyheter

Jourverksamheten på länets sjukhus ses över

15 oktober 2021

Jourverksamheten ses över för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för länets båda sjukhus. Tidigare i vår genomfördes en jouröversyn på Centrallasarettet Växjö, nu gör samma sak på Lasarettet Lju...

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

11 oktober 2021

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.

Rättspsykiatrisk forskning förstärks med 15 miljoner

8 oktober 2021

Forskningsprogrammet FORevidence har fått ytterligare anslag på 15 miljoner kronor från myndigheten Forte. Det är därmed det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Lägesrapport: 80+ kan få tredje dos från och med måndag

1 oktober 2021

Folkhälsomyndigheten meddelade i veckan att personer över 80 år ska erbjudas en tredje dos vaccin sex månader efter dos 2. I Region Kronoberg kan vaccinationen på särskilda boenden påbörjas redan på m...